sluiten

delen op

Habakuk 3 ©

31Gebed van de profeet Habakuk. Als een klaaglied.

2HEER, ik heb uw aankondiging gehoord. Voor wat u gaat doen, HEER, heb ik ontzag. Breng het in deze tijd tot stand, maak het in deze tijd bekend, maar toon uw mededogen als het tumult losbarst.

33:3 Deut. 33:2Recht. 5:4Ps. 72:19God komt uit Teman, de Heilige komt uit de bergen van Paran. sela (3:3) sela – De betekenis van deze Hebreeuwse term is onzeker. Vermoedelijk gaat het om een liturgische of muzikale aanwijzing. Zijn glorie straalt aan de hemel, de aarde is vol van zijn roem. 4Schittering is er als zonlicht, stralen komen uit zijn hand, waarin zijn kracht verborgen is. 5Voor hem uit gaat de pest, de koorts volgt hem op de voet. 63:6 Ex. 15:14-16Ps. 104:32Hij staat en doet de aarde beven, hij kijkt en de volken springen op. De aloude bergen worden verbrijzeld, de eeuwige heuvels zinken ineen, hij gaat rond zoals in vroeger tijden. 7Ik zie hoe de tenten van Kusan zuchten onder het onheil, hoe de tentdoeken van Midjan klapperen.

8HEER, is uw woede tegen rivieren, is tegen de rivieren uw woede ontbrand, en uw toorn tegen de zee, dat u uitrijdt met uw paarden, met uw zegewagens? 9U haalt uw boog tevoorschijn, op uw bevel zoeven de pijlen, sela met stromen van water splijt u de aarde. 10De bergen zien u en beven van angst, een stortvloed van water kolkt voorbij. De diepte verheft haar stem, ze strekt haar handen omhoog. 11Nu uw pijlen flitsen en lichten, nu uw lans schittert en bliksemt, trekken zon en maan zich terug. 12Grimmig schrijdt u voort over de aarde, volken vertrapt u in toorn. 13Om uw eigen volk te redden trekt u uit, u komt tot redding van uw gezalfde. Het dak van de wetteloze slaat u stuk, u legt de fundamenten bloot tot de laatste steen. sela 143:14 Ps. 10:7-9Met zijn eigen pijlen doorboort u de aanvoerder van de krijgers. Zij stormen aan om mij te breken, het doet ze plezier om in het geniep een arme stakker te verslinden. 15U rijdt over de zee met uw paarden, door het schuim van grote wateren.

163:16 Jer. 4:19Ik hoorde dit alles en ik beefde vanbinnen, ik vernam het en mijn lippen trilden. Mijn botten werden aangevreten, ik stond te trillen op mijn benen, wachtend op de dag van het onheil, de dag dat u optrekt tegen het volk dat ons aanviel. 17Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niets voortbrengen, al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, al zal er geen koren op de akkers staan, al zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining – 183:18 Luc. 1:47toch zal ik juichen voor de HEER, jubelen voor de God die mij redt. 193:19 2 Sam. 22:34Ps. 18:34God, de HEER, is mijn kracht, hij maakt mijn voeten snel als hinden, hij laat mij over mijn bergen gaan.

Voor de koorleider. Bij snarenspel.