Bekering - Wat is dat?

Wat betekent bekering?

Bekering betekent letterlijk 'omkeren'. Eerst ging je de ene kant op, nu de andere kant op. Dat is een bewuste keuze. Bekering is een veelgebruikte term binnen het christendom. Daar wordt de term bekering gebruikt voor mensen die eerst niet in God geloofden, maar zich vervolgens 'omkeren' en de keuze maken om wél in Hem te geloven. Maar als je de keuze maakt om je te bekeren, waar kies je dan eigenlijk voor? 

Wat 'je bekeren' inhoudt 

Je kiest er voor om te geloven in Jezus. In Hem als Persoon en wat Hij uit liefde voor jou heeft gedaan: sterven aan het kruis zodat mensen weer opnieuw kunnen beginnen. Zodat mensen liefdevol contact met God kunnen hebben; een relatie. We krijgen een nieuw leven als we in Hem geloven. Een eeuwig leven; het goede leven in de aanwezigheid van God, dat nooit ophoudt.

Nieuw leven

God nodigt je uit om je naar hem om te keren. De apostel Paulus heeft het over sterven en opstaan met Christus (Romeinen 6:1-14). Jezus noemt het 'opnieuw geboren worden' (Johannes 2:23-3:21). Het betekent hetzelfde: als je je bekeert, krijg je van God een nieuw en eeuwig leven. 

Hoe gebeurt dat? Wat moet je daarvoor doen? Behalve geloven, helemaal niets! En geloven is niet anders dan: op God vertrouwen. Geloven dat Jezus voor jou aan het kruis is gegaan en weer is opgestaan. Als je dat gelooft, mag je zeker weten dat God jou - door wat Jezus gedaan heeft - ziet als rechtvaardig. Het bijzondere is dat je daar, net als bij je natuurlijke geboorte, zelf verder niets aan kunt doen. Het is God zelf die het doet. Als je je bekeert, ontvang je Gods heilige Geest. Hij zorgt zelf voor die nieuwe geboorte en kan een nieuw leven beginnen. Een leven samen met God.