De apostel Paulus

Brieven

De apostel Paulus was heel belangrijk voor het christendom. Paulus reisde door het gebied rond de Middellandse Zee en stichtte daar christelijke gemeenten. Deze gemeenten stuurde hij brieven om antwoord te geven op vragen of te wijzen op fouten die ze maakten.
In het Nieuwe Testament zijn zeven brieven te vinden waarvan alle bijbelgeleerden zeker weten dat Paulus ze geschreven heeft: Romeinen, 1 en 2 Korintiërs, Galaten, Filippenzen, 1 Thessalonicenzen en Filemon. In die brieven vertelt hij af en toe iets over zichzelf. Bijvoorbeeld in de eerste twee hoofdstukken van Galaten. 

Paulus’ leven

Het boek Handelingen vertelt over de reizen van Paulus. Hiernaast staat een schema met belangrijke jaartallen in Paulus’ leven, vooral aan de hand van Handelingen. We weten trouwens een heleboel niet van Paulus, bijvoorbeeld wanneer hij geboren is.

30/31 na Christus: Bekering van Paulus (lees Handelingen 9:1-31, Galaten 1:15-20

Paulus vervolgde christenen. Hij ging naar Damascus om ook daar christenen op te laten pakken, maar onderweg kreeg hij een bijzondere ervaring en werd zelf ook christen.

46-48 na Christus: Eerste zendingsreis (lees Handelingen 13-14)

De eerste reis van Paulus ging naar Klein-Azië (West-Turkije).

48 na Christus: Apostelbijeenkomst in Jeruzalem (lees Handelingen 15:1-35, Galaten 2:1-10)

Tijdens deze bijeenkomst bespraken de apostelen de vraag of niet-Joden die christen werden zich ook aan de Joodse wetten moesten houden.

48-52 na Christus: Tweede zendingsreis (Lees Handelingen 15:36-18:22)

De tweede reis ging naar Klein-Azië en Griekenland.

52-57 na Christus: Derde zendingsreis (Lees Handelingen 18:23-21:26)

De derde reis ging ook naar Klein-Azië en Griekenland.

57-59 na Christus: Gevangenschap in Jeruzalem en Caesarea (Lees Handelingen 21:27-26:32)

59 na Christus: Reis naar Rome en aankomst (Lees Handelingen 27:1-28:28)

61 na Christus: Paulus sterft in Rome? (Lees: Handelingen 28:30-31)

Omdat het boek Handelingen ineens ophoudt, weten we niet zeker of Paulus in Rome gestorven is, of niet. In ieder geval is er niets meer van hem bekend uit later tijd.