sluiten

delen op

De apostel Paulus

Brieven

De apostel Paulus is heel belangrijk geweest voor het christendom. Hij heeft erg zijn best gedaan om iedereen ervan te overtuigen dat ook niet-Joden christen konden worden. Paulus reisde door het gebied rond de Middellandse Zee. Hij stichtte op vele plaatsen christelijke gemeenten en stuurde brieven naar verscheidene kerken om antwoord te geven op vragen of hun te wijzen op fouten die ze maakten.Maar wat weten we eigenlijk precies van hem? Er zijn in het Nieuwe Testament zeven brieven te vinden waarvan alle bijbelgeleerden zeker weten dat Paulus ze geschreven heeft: Romeinen, 1 en 2 Korintiërs, Galaten, Filippenzen, 1 Tessalonicenzen en Filemon. In die brieven vertelt hij af en toe iets over zichzelf. Een leuk voorbeeld daarvan vind je in de eerste twee hoofdstukken van Galaten. Zo kom je dus iets te weten over Paulus uit de eerste hand!

Paulus' leven

Maar er is ook veel over hem te vinden in het boek Handelingen. Hiernaast staat een schema met belangrijke jaartallen in Paulus' leven, vooral aan de hand van Handelingen. We weten trouwens een heleboel niet van Paulus, bijvoorbeeld wanneer hij geboren is.

jaartal

gebeurtenis

bijzonderheden

Bijbelplaatsen

30/31

Bekering van Paulus

Paulus vervolgde christenen. Hij ging naar Damascus om ook daar christenen op te pakken, maar onderweg kreeg hij een roeping en werd hij zelf christen.

Hand. 9:1-31; Gal. 1:15-20

46-48

Eerste zendingsreis

De eerste reis van Paulus ging naar Klein-Azië (West-Turkije).

Hand. 13-14

48

Apostelbijeenkomst in Jeruzalem

Tijdens deze bijeenkomst bespraken de apostelen de vraag of niet-Joden die christen werden zich ook aan de Joodse wet moesten houden.

Hand. 15:1-35; Gal. 2:1-10

48-52

Tweede zendingsreis

De tweede reis ging naar Klein-Azië en Griekenland.

Hand. 15:36-18:22

52-57

Derde zendingsreis

De derde reis ging naar Klein-Azië en Griekenland.

Hand. 18:23-21:26

57-59

Gevangenschap in Jeruzalem en Caesarea

 

Hand. 21:27-26:32

59

Reis naar Rome en aankomst daar

 

Hand. 27:1-28:28

61

Paulus sterft in Rome???

Omdat het boek Handelingen ineens ophoudt, weten we niet zeker of Paulus in Rome gestorven is of niet. In ieder geval is er niets meer van hem bekend uit later tijd.

Hand. 28:30-31

Icon--close Icon--search Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo