sluiten

delen op

Marcus 13 ©

De komst van de Mensenzoon

13113:1-37 Mat. 24:1-51Luc. 21:5-36Toen hij de tempel verliet, zei een van zijn leerlingen tegen hem: ‘Meester, kijk eens, wat een enorme stenen en wat een imposante gebouwen!’213:2 Luc. 19:44Jezus zei tegen hem: ‘Die grote gebouwen die je nu ziet – wees er maar zeker van dat geen enkele steen op de andere zal blijven; alles zal worden afgebroken.’

3Toen hij op de Olijfberg was gaan zitten, tegenover de tempel, en Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas alleen met hem waren, stelde Petrus hem de vraag:4‘Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we herkennen dat het zover is?’5Jezus antwoordde: ‘Pas op dat niemand jullie misleidt.6Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zich voor mij zullen uitgeven, en ze zullen veel mensen misleiden.7Als jullie berichten horen over oorlog en oorlogsdreiging, wees dan niet verontrust. Die dingen moeten gebeuren, maar daarmee is het einde nog niet gekomen.813:8 2 Kron. 15:6Jes. 19:2Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk zal de strijd aanbinden met het andere, overal zullen er aardbevingen en hongersnoden zijn: dat is het begin van de weeën.9Wat jullie zelf betreft: pas goed op. Jullie zullen voor het gerecht worden gesleept en in synagogen worden gegeseld, en jullie zullen voor gouverneurs en koningen moeten verschijnen om voor hen van mij te getuigen.10Want eerst moet aan alle volken het goede nieuws worden verkondigd.1113:11 Mat. 10:19-20Luc. 12:11-12Wanneer jullie worden weggevoerd om te worden uitgeleverd, maak je dan vooraf geen zorgen over wat je zult gaan zeggen; zeg wat jullie op dat tijdstip wordt ingegeven, want jullie zijn het niet die dan spreken, maar het is de heilige Geest.1213:12-13 Mat. 10:21-22De ene broer zal de andere uitleveren om hem te laten doden, en vaders zullen hetzelfde doen met hun kinderen, en kinderen zullen zich tegen hun ouders keren en hen laten terechtstellen.13Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam, maar wie standhoudt tot het einde zal worden gered.

1413:14 Dan. 9:2711:3112:11Wanneer jullie de “verwoestende gruwel” zien staan waar hij niet hoort (lezer, begrijp dit goed), dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten;1513:15-16 Luc. 17:31wie op het dak van zijn huis is moet niet naar beneden gaan om nog iets uit zijn huis mee te nemen,16en wie op het land is moet niet naar huis gaan om zijn mantel te halen.1713:17 Luc. 23:29Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben!18Bid dat het niet in de winter gebeurt,1913:19 Dan. 12:1want zulke verschrikkingen als er in die tijd zullen plaatsvinden, zijn er sinds het begin van Gods schepping nooit geweest en zullen er ook nooit meer komen.20En als de Heer die tijd niet had verkort, zou geen enkel mens worden gered; maar omwille van de uitverkorenen, die hij tot de zijnen heeft gemaakt, heeft hij die tijd verkort.21Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de messias,” of: “Daar is hij,” geloof het dan niet,2213:22 Deut. 13:2-6Op. 13:13want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die tekenen en wonderen zullen verrichten om Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden.23Jullie moeten oppassen, ik heb het jullie allemaal van tevoren gezegd.

2413:24-25 Jes. 13:10Ezech. 32:7-8Joël 2:103:4Op. 6:12-138:12Maar in de dagen na de verschrikkingen zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven,2513:25 Jes. 34:4de sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen.2613:26 Dan. 7:13Op. 1:7Dan zal men de Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en luister.2713:27 Deut. 30:3-4Zach. 2:10Dan zal hij de engelen eropuit sturen om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen te brengen, van het uiteinde van de aarde tot het uiteinde van de hemel.

2813:28 Marc. 11:13Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is.29Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het einde nabij is.30Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren.3113:31 Jes. 51:6Mat. 5:17Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.3213:32 Hand. 1:7Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de engelen in de hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader.

3313:33-34 Mat. 25:13-15Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen.3413:34 Luc. 19:12-13Het is als met een man die op reis ging: hij verliet zijn huis en droeg het beheer over aan zijn dienaren, die elk een eigen taak kregen, en de deurwachter gaf hij opdracht om de wacht te houden.3513:35 Luc. 12:35-40Wees dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer de heer des huizes komt, ’s avonds, of midden in de nacht, of bij het eerste hanengekraai, of ’s morgens vroeg.3613:36 Mat. 25:5Laat hij jullie niet slapend aantreffen wanneer hij plotseling komt.37Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen: wees waakzaam!’