Inleiding op Hooglied

Inhoud van het bijbelboek Hooglied

De naam van het boek Hooglied is bedacht door de kerkhervormer Maarten Luther, die ook een bijbelvertaling gemaakt heeft. In de Hebreeuwse bijbel heet het boek Sjier hasjieriem. Dat betekent 'het mooiste lied'. In de Joodse traditie hoort Hooglied bij de vijf Feestrollen (Megilot), die een onderdeel zijn van de Ketoeviem (Geschriften). Het boek wordt gelezen tijdens het pesachfeest.

Hooglied is best een spannend boek om te lezen. Het bestaat uit een aantal liefdesgedichten. Waarschijnlijk werden deze liefdesliederen oorspronkelijk gezongen bij bruiloftsfeesten. Ze geven de ideale liefde tussen man en vrouw weer. Je kunt je afvragen waarom het boek Hooglied in de bijbel staat. Daar zijn vroeger ook al verschillende interpretaties aan gegeven. In het Jodendom werd gezegd dat de vrouw en de man in het boek voor het volk Israël en God staan. Het boek zou dan eigenlijk over de liefde tussen God en zijn volk gaan. In de vroege kerk werd gezegd dat het boek over de liefde tussen de kerk en Jezus Christus gaat.

Indeling van Hooglied

Het boek een gesprek is tussen allerlei personen. In de vertaling staat er Zij, Hij, Meisjes en Broers boven de stukken. Zo zie je wie er aan het woord is. Zij en Hij verlangen naar elkaar. Ze ontmoeten elkaar en zingen het uit. Ze vinden elkaar mooi. Maar Zij zingt ook over de dingen die hun liefde bedreigen. De Meisjes en de Broers leveren commentaar. Het boek Hooglied hoort bij de wereldliteratuur. Veel mensen die het lezen genieten van de mooie taal en de bijzondere woorden die ze tegenkomen. Je kunt het boek indelen in zeven grotere delen:

  1. Hoofdstuk 1:2-2:7,
  2. Hoofdstuk 2:8-3:5,
  3. Hoofdstuk 3:6-5:1,
  4. Hoofdstuk 5:2-6:3,
  5. Hoofdstuk 6:4-7:6,
  6. Hoofdstuk 7:7-8:4 en
  7. Hoofdstuk 8:5-14.

Ontstaan en schrijver

Het is heel moeilijk te zeggen wanneer Hooglied geschreven is en door wie. Misschien is het niet als één gedicht geschreven, maar zijn bestaande losse gedichten bij elkaar gezet. Er zijn veel ideeën over de ontstaanstijd. In Hooglied 1:1 wordt koning Salomo als schrijver genoemd. In 1 Koningen 5:12 lezen we dat hij meer dan duizend gedichten geschreven heeft. Veel mensen houden er dan ook aan vast dat Hooglied in de tijd van koning Salomo (10e - 9e eeuw v.Chr.) is geschreven. Andere mensen menen dat het is ontstaan in de periode van de achtste tot de zesde eeuw voor Christus, weer anderen denken aan de derde eeuw voor Christus.