sluiten

delen op

Pesach

In het voorjaar, bij het begin van de gerstoogst, vierden de Joden het Feest van het ongedesemde brood, ook wel Pesach genoemd. Het was een cluster van 2 feesten: Pesach, en verder het Feest van het ongedesemde brood met het aanbieden van de Eerstelingen. Hier laten we beknopt te betekenis van het Pesach zien.

Bevrijdingsfeest

De Pesachmaaltijd, waarmee de feestweek van Pesach, de populaire naam van het Feest van het Ongedesemde brood begon, was een herinnering aan een historische gebeurtenis, die het begin van het bestaan als volk van Israël inluidde: de uittocht uit Egypte.

Nadat er al 9 "plagen" (rampen) over Egypte waren gekomen, werd een 10e plaag aangekondigd, waardoor elk gezin in Egypte getroffen zou worden: een engel zou in elk huis de eerstgeborene doden. Alleen die huizen zouden worden overgeslagen, waar de bewoners een lam geslacht en het bloed aan de deurposten gestreken hadden. Waar de engel het bloed aan de deurposten zag, zou hij voorbijgaan.

De Israëlieten deden wat Mozes hun voorschreef en werden gespaard. Ze aten die avond ongedesemd brood, omdat de tijd ontbrak om het deeg te laten rijzen, want ze stonden klaar om Egypte te verlaten en naar het beloofde land te gaan.

Jaarlijks vieren ze dit feest als een herinnering aan die nacht in Egypte. Bittere kruiden herinneren hen aan de harde slavernij, het ongedesemde brood (matzes) aan hun overhaaste uittocht.

Wij waren in Egypte slaven van de farao, maar met sterke hand heeft de HEER ons uit Egypte bevrijd. Wij zagen met eigen ogen hoe hij tekenen en indrukwekkende wonderen deed, die groot onheil brachten over de Egyptenaren, de farao en zijn hof. Maar ons leidde hij weg uit Egypte, om ons hierheen te brengen en ons het land te geven dat hij onze voorouders onder ede had beloofd (Deuteronomium 6:21-23).

Ieder jaar in de maand Abib moet u voor de HEER, uw God, het pesachoffer bereiden. Hij heeft u immers op een nacht in die maand uit Egypte weggeleid. Voor het pesachoffer ter ere van de HEER moet u geiten, schapen of runderen slachten op de plaats die hij zal kiezen om er zijn naam te laten wonen. Bij dat vlees mag u geen gedesemd brood eten, maar alleen ongedesemd brood, gedurende zeven dagen. Het is het tranenbrood dat u, zolang u leeft, zal herinneren aan de dag waarop u wegtrok uit Egypte, aan dat overhaaste vertrek (Deuteronomium 16:1-3)

 

Toekomstmuziek

De laatste keer dat Jezus en zijn volgelingen samen aten, vierden ze Pesach. Daarbij keek Jezus echter niet alleen terug naar de bevrijding uit Egypte. Hij gaf het de betekenis van een profetische aankondiging van een toekomstige bevrijding. Zijn leerlingen moesten niet (alleen) terugdenken aan de bevrijding uit Egypte of aan een lam dat door zijn bloed hen beschermde tegen de engel van de dood. Ze moesten voortaan aan hem denken, omdat hij zijn leven ging geven om mensen die slaven van zonde en onrecht zijn te bevrijden. Jezus wordt dan ook in het Nieuwe Testament omschreven als "ons paaslam".

De christenen vieren dit feest ook jaarlijks: op Goede Vrijdag, de dag dat Jezus stierf. De maaltijd die Jezus met zijn volgelingen hield, houden ze vaker, meerdere keren per jaar. Omdat Jezus en zijn volgelingen deze maaltijd volgens Joods voorschrift 's avonds gebruikten, wordt die maaltijd nog altijd 'avondmaal' genoemd, ook als hij in de kerk 's morgens wordt gehouden.

Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden (Matteüs 26:26-28).

Icon--close Icon--search Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo