Inleiding op Habakuk

Inhoud van het bijbelboek Habakuk

Dit boek is genoemd naar de profeet Habakuk. Hij wordt in hoofdstuk 1:1 vermeld. Het boek vertelt over de komst van de Chaldeeën, een andere naam voor de Babyloniërs. Dit was een vijand van Israël die het volk zou veroveren. Je zult zien dat er in het boek veel beelden gebruikt worden. Zo worden de Chaldeeën vergeleken met vissers (hoofdstuk 1:15-17). In het hele boek is steeds de 'ik-figuur' aan het woord. Daardoor heeft het een persoonlijk karakter.

Thema: vertrouw op God, ook als je onrecht overkomt 

Een belangrijk thema is de klacht dat er steeds maar onrecht en geweld is. De komst van de Chaldeeën heeft daar alles mee te maken. De profeet blijft zich maar afvragen hoe het komt dat onschuldige mensen zoveel kwaad kan overkomen. Habakuk roept zijn hoorders op niet te twijfelen, maar te vertrouwen op God en zijn bevrijdende macht.

Indeling Habakuk

  1. Het boek begint met de klacht van Habakuk en de komst van de Chaldeeën (hoofdstuk 1:2-11).
  2. Daarna lees je Habakuks protest en het antwoord van God (hoofdstuk 1:12-2:20).
  3. Het eindigt met een gebed van Habakuk (hoofdstuk 3:1-19).

Ontstaan en schrijver

Het boek Habakuk is het achtste boek van de verzameling van de Twaalf Profeten. Die verzameling van allemaal kleinere profetenboeken is ergens in de vierde of derde eeuw voor Christus gemaakt. Het is niet bekend wie het boek Habakuk heeft geschreven. Over de profeet Habakuk zelf is ook weinig bekend. Waarschijnlijk trad hij op rond het jaar 600 voor Christus in Juda.