sluiten

delen op

Discriminatie en racisme

Ik houd alleen van mijn vrienden!

Jona heeft grote moeite met de opdracht van God om naar Nineve te gaan. Net als de andere Israëlieten beschouwt hij de omringende volken als onrein, omdat God heeft gezegd dat zij zich niet met hun godsdiensten mogen inlaten. Maar nergens zegt God dat Israël zich superieur mag voelen en gedragen tegenover andere volken. Hij heeft juist aan Abraham beloofd dat door hem alle volken gezegend zullen worden. Hij wil iedereen in zijn liefde en genade laten delen. Dat laatste is voor veel Israëlieten een moeilijk verteerbare gedachte. Zeker als het gaat om de Assyriërs, een van de wreedste volken van de oudheid. Waar ze komen, laten ze een spoor van verwoesting, marteling en moord na. Zij hebben de ondergang van het tienstammenrijk op hun geweten. De ultieme vijand, die mag je toch wel haten? Zo vreemd is het dus niet dat Jona niet naar Nineve, de hoofdstad van Assyrië, wil gaan. Hij weet namelijk dat als de mensen zich bekeren, God die vijand genadig zal zijn en daar heeft hij moeite mee. Is Jona daardoor een racist? Discrimineert hij? Zou jij het wel doen? Zou jij ze wel het evangelie gunnen?

Superieur

Racisme en discriminatie kom je overal tegen. Vaak discrimineren mensen elkaar om hun huidskleur of afkomst. Heel vaak heeft dat geweld tot gevolg. Er zijn door alle eeuwen heen talloze voorbeelden te zien van vervolgingen en oorlogen om deze reden. En wat dacht je van slavernij? Allemaal omdat het ene volk of ras zich superieur voelt aan het andere. Misschien staat dit allemaal ver van je af en dat is fantastisch! Mooi, als je nooit dit soort gedachten of gevoelens hebt. Maar hoe zit het met uiterlijk, kleding, geld, gewoontes? Weliswaar leidt dat soort discriminatie niet tot oorlogen, maar wel tot een gevoel van afwijzing en verdriet bij degene die 'er niet bij hoort'. Als je het zo bekijkt, is iedereen wel eens gediscrimineerd door anderen. En we weten allemaal hoe dat voelt. Maar de vraag 'heb ik zelf wel eens iemand gediscrimineerd?' is misschien nog veel confronterender.

Iedereen gelijk

In de synagoge wordt het boek Jona gelezen op Grote verzoendag. Waarom? Als de HEER zelfs die wrede inwoners van Nineve spaart wanneer ze zich bekeren, zal hij dan niet luisteren naar een Jood die vol berouw terugkeert naar de God van Israël? God laat door Jona zien dat bij hem iedereen gelijk is. Hij houdt van alle mensen. Joden en niet-Joden. Zijn liefde voor jou hangt niet af van je huidskleur of het land waar je geboren bent. De les voor Jona, voor Israël en voor ons is dat God ons oproept om zelfs onze vijand Gods genade te gunnen, net als onze vrienden! Jona krijgt van de heidenen nog een les: de niet-Joodse zeelieden en de inwoners van Nineve laten in hun daden en in hun gebeden zien dat zij beter begrijpen wie de HEER is dan Jona zelf. Dat is beschamend. Leert hij er iets van? Leer jij er iets van?
Icon--close Icon--search Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo