Inleiding op Ezra

Inhoud van het bijbelboek Ezra 

Het boek Ezra is genoemd naar de priester Ezra, die de hoofdrol speelt in hoofdstuk 7-10. Ezra kwam in het midden van de vijfde eeuw voor Christus met enkele duizenden Judeeërs vanuit Babylonië naar Jeruzalem. Ze waren daar al heel lang in ballingschap geweest. Hij kwam in opdracht van de Perzische koning onderzoeken hoe men in Juda en Jeruzalem de wet van Mozes naleefde. Eigenlijk vormen Ezra en Nehemia samen één boek. Ze bieden een verslag van gebeurtenissen uit de geschiedenis van Israël in de eeuw na de Babylonische ballingschap.

Hoofdthema: herstel

Je leest vooral over de dingen die de schrijver belangrijk vindt. Het is soms niet makkelijk om de grote lijn te volgen. De schrijver heeft teksten uit allerlei bronnen verzameld en deze zoveel mogelijk als een geheel gepresenteerd. Je vindt er brieven en koninklijke besluiten, lijsten met namen en geslachtsregisters, archiefstukken, persoonlijke herinneringen en gebeden. Opvallend is dat sommige teksten niet in het Hebreeuws, maar in het Aramees zijn geschreven (Ezra 4:8-6:18; Ezra 7:12-26). Het Aramees was de officiële bestuurstaal in het Perzische Rijk. De schrijver wil laten zien dat de gemeenschap van de teruggekeerde ballingen die volgens de wet van Mozes leven een voortzetting is van het volk van Israël uit de tijd van de koningen. Een belangrijk onderwerp is de herbouw van de tempel in Jeruzalem en van de muren van de stad, en alle problemen daarbij. Ook belangrijk is de naleving van de wet van Mozes en het herstel van de Joodse gemeenschap als het volk van God.

Indeling van Ezra

  1. Het eerste deel van het bijbelboek (Ezra 1-6) beschrijft wat er gebeurt met de Judese mensen die in ballingschap vastzaten en die in 538 voor Christus naar Juda zijn teruggekeerd. Je leest hoe de eredienst weer op gang komt na de herbouw van de tempel. De niet-Joodse bevolking uit het land verzet zich eerst tegen de bouw en krijgt daarbij steun van de gouverneur van Samaria. Ditzelfde gebeurt later onder Nehemia weer bij het herstel van de stadsmuur.
  2. In het tweede deel (Ezra 7-10) staat de priester Ezra centraal. Je leest onder andere over Ezra's maatregelen tegen huwelijken tussen Joodse mannen en vrouwen van niet-Joodse afkomst.

Ontstaan en schrijver

Het is moeilijk om precies te zeggen wie dit boek geschreven heeft. Sommige bijbelwetenschappers denken dat de boeken Kronieken, Ezra en Nehemia door één schrijver uit de priesterlijke kringen in Jeruzalem geschreven zijn, of door meerdere personen uit diezelfde groep. Ze zijn waarschijnlijk niet voor het einde van de vijfde eeuw voor Christus geschreven. Misschien was het de bedoeling om één doorlopende geschiedenis te schrijven die begon met de schepping van de wereld (in 1 Kron. 1:1 wordt Adam genoemd) en eindigde met de herbouw van de tempel (515 v.Chr.) en het herstel van de muren van de stad Jeruzalem (omstreeks 443 v.Chr.).