sluiten

delen op

Inleiding op Nehemia

Inhoud

Het boek Nehemia is genoemd naar Nehemia, die rond 445 voor Christus landvoogd (een soort bestuurder) werd over Juda. Hij werd aangesteld door de Perzische koning Artaxerxes. Onder Nehemia's leiding werd de stadsmuur rond Jeruzalem herbouwd. Eigenlijk vormen Ezra en Nehemia samen één boek. Ze bieden een verslag van gebeurtenissen uit de geschiedenis van Israël in de eeuw na de Babylonische ballingschap. Je leest vooral over de dingen die de schrijver belangrijk vindt. Het is soms niet makkelijk om de grote lijn te volgen. De schrijver heeft teksten uit allerlei bronnen verzameld en deze zoveel mogelijk als een geheel gepresenteerd. Je vindt er brieven en koninklijke besluiten, lijsten met namen en geslachtsregisters, archiefstukken, persoonlijke herinneringen en gebeden. De schrijver wil laten zien dat de gemeenschap van de teruggekeerde ballingen die volgens de wet van Mozes leven een voortzetting is van het volk van Israël uit de tijd van de koningen. Een belangrijk onderwerp is de herbouw van de tempel in Jeruzalem en van de muren van de stad, en alle problemen daarbij. Ook belangrijk is de naleving van de wet van Mozes en het herstel van de Joodse gemeenschap als het volk van God. Het eerste deel van Nehemia (hoofdstuk 1-7) gaat over het begin van Nehemia's werk als landvoogd. Hij krijgt toestemming van koning Artaxerxes om naar Jeruzalem te gaan en daar te zorgen voor goede leefomstandigheden voor zijn Joodse volksgenoten. Onder zijn leiding wordt de muur van de stad herbouwd. Nehemia neemt ook maatregelen tegen opkomend sociaal onrecht (lees hoofdstuk 5 maar eens). Het tweede deel (8-10) is gewijd aan de vernieuwing van het godsdienstig leven. We horen hoe de priester Ezra de wet van Mozes voorleest voor alle Israëlieten. Het hele volk verklaart plechtig vanaf nu te gaan leven volgens de wetten van God. Het derde deel (11-13) bevat onder meer namenlijsten van bewoners van Jeruzalem en een verslag van de inwijding van de herbouwde stadsmuur.

Ontstaan en schrijver

Het is moeilijk om precies te zeggen wie het boek Nehemia geschreven heeft. Sommige bijbelwetenschappers denken dat de boeken Kronieken, Ezra en Nehemia door één schrijver uit de priesterlijke kringen in Jeruzalem geschreven zijn, of door meerdere personen uit diezelfde groep. Ze zijn waarschijnlijk niet voor het einde van de vijfde eeuw voor Christus geschreven. Misschien was het de bedoeling om één doorlopende geschiedenis te schrijven die begon met de schepping van de wereld (in 1 Kron. 1:1 wordt Adam genoemd) en eindigde met de herbouw van de tempel (515 v.Chr.) en het herstel van de muren van de stad Jeruzalem (omstreeks 443 v.Chr.).
Icon--close Icon--search Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo