De derde brief van Johannes

Inhoud van de derde brief van Johannes

De derde brief van Johannes verschilt flink van 1 en 2 Johannes. Degene aan wie de brief geschreven is, wordt met naam en toenaam genoemd, namelijk: Gajus. Van deze Gajus weten we verder niets. De brief is ook veel persoonlijker van toon dan 2 Johannes. De schrijver wil graag dat Gajus niet het voorbeeld volgt van Diotrefes, met wie de schrijver ruzie heeft. Hij somt een aantal fouten van Diotrefes op en wijst Gajus erop dat deze beter het voorbeeld van Demetrius kan volgen, een man die goed bekend staat. Helaas weten we ook niet wie Diotrefes en Demetrius waren.

Ontstaan en schrijver

Mogelijk is 3 Johannes geschreven in Klein-Azië of Syrië aan het begin van de tweede eeuw. In het Nieuwe Testament staan drie brieven van Johannes. Deze drie brieven lijken erg op elkaar. Het is goed mogelijk dat ze alledrie door dezelfde schrijver gemaakt zijn, maar ze zijn zo klein dat er niet genoeg informatie uit te halen valt om dat zeker te kunnen weten. In ieder geval komen de brieven uit dezelfde kring. Volgens de traditie van de kerk zijn de brieven geschreven door de evangelist Johannes, maar in de tekst wordt de naam van de schrijver niet genoemd. Net als in 2 Johannes wordt hij in aangeduid als 'oudste'. Dat is waarschijnlijk geen aanduiding van een kerkelijke functie maar een eretitel waarmee de schrijver bij de lezers bekend is. Er zijn overeenkomsten, maar ook verschillen met het Johannesevangelie (zie de inleiding op 1 Johannes). Of het nu de evangelist zelf was of niet, de Johannesbrieven zijn in elk geval geschreven door iemand die het Johannesevangelie door en door kende.