De tweede brief van Johannes

Inhoud van de tweede brief van Johannes

De tweede brief van Johannes is gericht aan 'de uitverkoren vrouw en haar kinderen'. Daarmee worden de christelijke gemeente en de gemeenteleden bedoeld. In de brief wordt de boodschap van 1 Johannes in het kort herhaald. Het gaat om de waarschuwing tegen het verkeerde idee dat Jezus niet echt mens zou zijn geweest. Ook worden de lezers opgeroepen om zich te houden aan het gebod om elkaar lief te hebben. Zo ontstaat er eenheid in de gemeente.

Ontstaan en schrijver

Mogelijk is 2 Johannes geschreven in Klein-Azië of Syrië aan het begin van de tweede eeuw.In het Nieuwe Testament staan drie brieven van Johannes. Deze drie brieven lijken erg op elkaar. Het is goed mogelijk dat ze alledrie door dezelfde schrijver gemaakt zijn, maar ze zijn zo kort dat er niet genoeg informatie uit te halen valt om dat zeker te kunnen weten. In ieder geval komen de brieven uit dezelfde kring. Volgens de traditie van de kerk zijn de brieven geschreven door de evangelist Johannes, maar in de tekst wordt de naam van de schrijver niet genoemd. In 2 Johannes wordt hij aangeduid als 'oudste'. Dat is waarschijnlijk geen aanduiding van een kerkelijke functie maar een eretitel waarmee de schrijver bij de lezers bekend is. Er zijn overeenkomsten, maar ook verschillen met het Johannesevangelie (zie de inleiding op 1 Johannes). Of het nu de evangelist zelf was of niet, de Johannesbrieven zijn in elk geval geschreven door iemand die het Johannesevangelie door en door kende.