Wat is Pasen?

Pasen is de belangrijkste feestdag van alle christelijke feesten. Christenen vieren dat Jezus opstaat uit de dood, nadat hij gekruisigd en begraven is. Wat gebeurde er precies en waarom is dit voor christenen zo belangrijk?

Historische gebeurtenis van Pasen

De evangelisten Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes beschrijven de historische gebeurtenissen van Pasen. Vroeg in de morgen, op de eerste dag van de week, na de kruisiging van Jezus, gaan er vrouwen naar het graf om het lichaam van Jezus te verzorgen. Maar ze vinden hem daar niet! Dan verschijnen er engelen bij het graf die hen vertellen dat Jezus is opgestaan. 

De vrouwen haasten zich naar de discipelen. Zij geloven hen niet. Toch gaan ze wel bij het graf kijken. Johannes en Petrus gaan voorop. Kort daarop verschijnt Jezus aan Maria van Magdala. Diezelfde dag verschijnt hij ook aan twee volgelingen die onderweg zijn naar het plaatsje Emmaüs. 

Betekenis van Pasen

Pasen is het feest van de opstanding: Jezus heeft het goed gemaakt tussen God en mensen. Er is vergeving van alle zonden en schuld mogelijk, omdat Jezus deze schuld op zichzelf nam toen hij stierf aan het kruis. Omdat Jezus de dood overwon en weer opstond, heeft de dood niet meer het laatste woord. Er is leven na de dood! Hij was de eerste die voor altijd terugkwam uit de dood, maar zijn opstandig houdt een belofte in voor de toekomst: veel anderen zullen hem volgen.

Twee gevolgen van de opstanding

In de brieven van de apostel Paulus vind je minstens twee gedachten:

  1. In de eerste brief aan de Korintiërs wordt verwezen naar de toekomstige opstanding van alle mensen die dood zijn. Alle mensen die zijn gestorven terwijl ze in Jezus geloven, zullen uit hun graven opstaan om God en Jezus te ontmoeten. Pasen is de overwinning over de dood.  
  2. In andere brieven denkt Paulus daarnaast nog aan iets anders. Hij hoopt in zijn leven de opstandingskracht van Jezus te ervaren, zodat hij in staat zal zijn om te leven zoals God het graag wil: de zonde achter je laten en God net zoveel liefhebben. Pasen is ook de bevrijding van de zonde. 

Hoe wordt Pasen gevierd in de kerk? 

Vanzelfsprekend is er in de kerken op paaszondag alle aandacht voor de betekenis van dit feest. Het is een oude traditie om mensen te dopen in de nacht voorafgaand aan Pasen. De eerste volgelingen van Jezus deden dat ook.

Lente

Pasen is het feest van leven uit de dood, nieuw leven! Daarom wordt het feest ook toepasselijk in de lente gevierd, het seizoen van waarin nieuw leven ontspringt.