De populairste bijbelse trouwteksten

Vaak kiezen mensen een trouwtekst voordat zij in het huwelijk treden. Vooral deze trouwteksten zijn populair.

 

1 Korintiërs 13:4-8a

Liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan... 

 

Dit bekende hoofdstuk is een ode aan de liefde! Lees er hier meer over.

 

Spreuken 3:3

Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. 

 

Prediker 4:12b

Een koord dat uit drie strengen is gevlochten, is niet snel stuk te trekken. 

Hierbij wordt vaak God samen met het echtpaar als drievoudig snoer aangeduid.

 

1 Petrus 4:8

Heb elkaar voor alles innig lief, want liefde bedekt tal van zonden.

 

Psalm 32:10

Wie op hem vertrouwen, omringt Hij met liefde. 

 

Hooglied 6:3

Ik ben van mijn lief, en mijn lief is van mij. 

 

Matteüs 19:4-6 

Hij zei: “Hebt u niet gelezen dat de schepper de mens bij het begin mannelijk en vrouwelijk heeft gemaakt?” En hij vervolgde: “Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw, en die twee zullen één worden: ze zijn dan niet langer twee, maar één. Wat God heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.” 

 

Marcus 10:8

En die twee zullen één worden, ze zijn dan niet langer twee, maar één. 

 

Johannes 13:34 

Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. 

 

1 Johannes 4:19

Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. 

 

Meer weten?