Bidden | Gebed in de Bijbel

Avondgebeden, gezongen gebeden, voorgeschreven gebeden, bidstonden, 24/7 gebed, het Onze Vader… In het christelijk geloof neemt gebed, het spreken met God, een belangrijke plaats in. Talloze boeken zijn over dit thema geschreven. Wat leert de Bijbel over bidden?

Manieren van bidden 

Bidden is spreken met God. Je kan op allerlei manieren bidden. Alleen of in een groep, in stilte of juist door te roepen, via voorgeschreven gebeden of naar eigen inzicht en gevoel.

In de Bijbel wordt zowel smeken, roepen, belijden en gedenken als manieren genoemd om met God te praten. Je mag met al je vragen, zorgen, gedachten komen bij God, zo staat er bijvoorbeeld in Filippenzen 4 vers 6: ‘Vraag God alles wat je nodig hebt. Bid tot God, wat er ook gebeurt. En dank altijd.’ 

Vormen van bidden 

In tegenstelling tot andere godsdiensten is de vorm en lichaamshouding van gebed in de Bijbel minder belangrijk dan de intenties van gebed. Bidden kan in alle lichaamshoudingen, zoals staand, knielend, zittend of liggend. Ook de richting en de plek van het gebed is niet belangrijk (Johannes 4), al werd vaak wel gebeden in de richting van Jeruzalem, de plek waar de tempel stond. Belangrijker is dat God luistert naar het gebed van mensen die goede dingen doen, die zorgen voor de armen en wezen (o.a. Jakobus 5, Micha 6, Spreuken 15:29).

Instructies voor bidden

Jezus geeft in Matteüs 6 een aantal instructies rondom het bidden, zoals: “Laat niet aan iedereen zien dat je bidt: ‘Als je gaat bidden, ga dan je huis in en doe de deur dicht. Dan kun je in het geheim tot je Vader bidden. Je Vader ziet wat er in het geheim gebeurt.’” (vers 6). In dit hoofdstuk is ook een van de bekendste gebeden te vinden, het Onze Vader, dat Jezus aan zijn leerlingen leerde.  

Christenen eindigen hun gebed vaak met de woorden ‘in Jezus’ naam’ of ‘om Jezus’ wil’. Dit komt voort uit de instructies van Jezus om dingen aan God te vragen in zijn naam (Johannes 14:13).