sluiten

delen op

Vrouwen in de Bijbel

Een missverkiezing in de bijbel, zo zou je het begin van het boek Ester wel kunnen noemen. De Perzische koning Ahasveros is op zoek naar een nieuwe vrouw en laat zijn personeel de mooiste meisjes selecteren. Ze krijgen eerst een langdurige schoonheidsbehandeling en vervolgens bepaalt de koning welk meisje hem het meeste bevalt. Uiteindelijk valt de schoonheid van Ester hem zo op, dat hij haar tot nieuwe koningin kroont. De bekroning van een schoonheidverkiezing.


Is dat nou het enige wat de bijbel over vrouwen te melden heeft? Als het aan de mannen ligt misschien wel. Want één ding is wel duidelijk: mannen hebben een groot stempel gedrukt op de bijbelse geschiedenis. Dat zie je vaak aan de manier waarop over vrouwen wordt gesproken: ze worden vaak voorgesteld als 'de vrouw van' en niet als onafhankelijk, vrij mens.


Maar toch betekent dat niet dat vrouwen in de bijbel altijd een ondergeschikte en onbelangrijke rol spelen. Juist niet eigenlijk! Als je goed leest, gaan je ogen open. Dan zie je dat het juist vrouwen waren die op alle cruciale momenten in het Oude en Nieuwe Testament opduiken.De vrouwen in de bijbelverhalen zorgen steeds voor nageslacht. 'Ja, hè hè', zul je zeggen. 'Wie anders?' Maar waar het in deze verhalen om gaat, is niet dat ze kinderen op de wereld zetten.


De verhalen willen vaak zeggen: God brengt de vastgelopen geschiedenis weer op gang. Een weg die doodlopend lijkt te zijn, wordt via vrouwen weer geopend. De vastgelopen weg wordt door Gods geest via de vrouwen weer een hoopvolle weg. Kijk bijvoorbeeld eens naar Sara (Gen. 17). God maakte het onmogelijke mogelijk door haar op hoge leeftijd nog een zoon te laten baren: door de geboorte van Isaak is er weer toekomst voor het volk Israël. De verhalen willen duidelijk maken dat de God van Israël een God is van hoop, bevrijding en toekomst. Steeds weer zie je dat vrouwen er voor zorgen dat de geschiedenis van het volk Israël doorgaat en niet vastloopt; de mannen doen op die beslissende momenten even niet mee.

God gaat door

In de loop van het verhaal wordt Ester steeds zekerder van zichzelf en van de rol die ze mag spelen in de geschiedenis. Ze ziet dat de weg van het volk doodloopt, omdat alle Joden in het Perzische Rijk vermoord dreigen te worden. Het lijkt een hopeloze situatie. Maar dan staat Ester op en doet het onmogelijke: de koning aanspreken en vragen om het volk te sparen.


De geschiedenis van God met mensen gaat weer door! En weer dankzij het optreden van een moedige vrouw. Niet alles wat God doet is altijd even zichtbaar, maar in de geschiedenis zie je steeds weer mannen en vrouwen waarin je - soms achteraf - God kunt ontdekken. Gewone mensen die door wat ze doen de geschiedenis kunnen veranderen. En dan opent zich een uitweg naar een hoopvolle toekomst.


Vrouwen hebben een belangrijke plek in de Bijbel. Er zijn voorbeelden van vrouwen die laten zien hoe het niet moet. Eva luisterde naar de verleidende slang en overtuigde vervolgens haar man Adam om van het verboden fruit te eten. Ook leren we in de Bijbel koningin Izebel kennen. Zij is een heerszuchtige vrouw die haar man, koning Achab van Gods wegen afhoudt door haar slechte raad. Daar tegenover staan heel veel positieve voorbeelden van vrouwen die een cruciale schakel vormen in Gods plan met zijn volk. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is Maria. Zij zij 'Gods wil geschiede' toen haar werd gezegd dat ze de moeder van Jezus zou worden. Dat getuigt van een groot vertrouwen.


Alle christenen samen, de kerk, worden de Bijbel gesymboliseerd als een vrouw. Een vrouw die uitkijkt naar de bruiloft met haar man Jezus die terug zal komen waarna er een groot bruilofsmaal zal zijn.

Bijbelse vrouwen met een belangrijke rol:

Oude Testament

Nieuwe Testament

Icon--close Icon--search Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo