Vrouwen in de Bijbel

Vrouwen in de Bijbel minder belangrijk?

Het is een 'heet hangijzer' te noemen: de rol van vrouwen in de Bijbel. Dat het een gevoelig onderwerp is, is niet vreemd. In onze tijd en cultuur in Nederland is het vanzelfsprekend om aan te nemen dat vrouwen en mannen dezelfde rechten verdienen. Dat is niet altijd zo geweest als je naar de geschiedenis kijkt. 

Lastige bijbelteksten

Je hebt misschien wel eens horen zeggen dat in de Bijbel staat dat een man belangrijker is dan een vrouw. Dat zou kunnen komen door een paar lastige bijbelteksten waar al tientallen jaren over gediscussieerd wordt. Bijvoorbeeld deze. Het is geschreven in een totaal andere cultuur en tijd. Maar lees je het zonder die context, dan zou je zomaar kunnen denken: God vindt dat een vrouw vooral op de achtergrond moeten blijven. 

 

We kunnen niet in een zin het antwoord geven op die discussie. Maar wat wél kan, is een paar voorbeelden laten zien van wat ook in de Bijbel staat over vrouwen. Voorbeelden die eigenlijk het tegenovergestelde laten zien. 

God kiest vrouwen op belangrijke posities

Het bijbelboek Ester is een goed voorbeeld van hoe God een vrouw waardeert en inzet. Hier kun je in het kort lezen waar het verhaal over gaat. Ester is een gewone Joodse vrouw die Koningin van het Perzische rijk word. Waarom? Omdat ze vanuit die positie haar volk, het volk Israël kan redden. God zelf geeft haar die belangrijke plek. Hij kiest een vrouw om er voor te zorgen dat de geschiedenis van God met mensen doorgaat. 

 

Beslissende momenten

Op meer plaatsen in de Bijbel kun je lezen dat het juist een vrouw is die op alle beslissende momenten in het Oude en Nieuwe Testament opduiken. Bijvoorbeeld Sara (Gen. 17): God maakt het onmogelijke mogelijk door bij haar op hoge leeftijd nog een zoon geboren te laten worden. Door de geboorte van die zoon, Isaak, is er weer toekomst voor het volk Israël.

 

De verhalen willen vaak zeggen: God brengt de vastgelopen geschiedenis weer op gang. Een weg die doodlopend lijkt te zijn, wordt via vrouwen weer geopend.  

De Bijbel betrouwbaar door vrouwen

Als Jezus opstaat uit de dood, zijn het voornamelijk vrouwen die daar ooggetuige van zijn. Zowel gelovige als niet-gelovige historici geven dit aan als argument vóór de betrouwbaarheid van de Bijbel. In die tijd en cultuur is het getuigenis van een vrouw namelijk niet voldoende in de rechtbank. Als de Bijbel verzonnen is, maak je van hen nooit de ooggetuigen. Maar God koos hier juist wel voor.

 

Door deze en nog veel meer voorbeelden, kun je zien dat God door de Bijbel heen zegt: Ik doe alles anders, Ik maak alles nieuw. Ik herstel wat verkeerd is. En dat doet Hij, vaak in het bijzonder, door een vrouw.