Waar gaat de Bijbel over? Wat is het hoofdthema?

Al bestaat de Bijbel uit een verzameling van 66 boeken, geschreven door ongeveer 40 personen in een periode van ongeveer 1500 jaar, het is toch één boek. Misschien dat het niet direct opvalt bij het lezen, maar als je met de Bijbel vertrouwd raakt, zul je dat zeker ontdekken.

Jezus is de hoofdpersoon in de Bijbel

Om te beginnen helpen de woorden van Jezus je een beetje op weg. Hij zei tegen een aantal mensen, dat “de Schriften” van hem getuigden. Bijvoorbeeld in Johannes 5.

“De Schriften” is een Joodse wijze om alle boeken aan te duiden, die zij kenden als de Tenach. Wij zouden zeggen: het Oude Testament. Het Nieuwe Testament bestond in die tijd nog niet. Al die geschriften van de profeten, die teruggaan tot op Mozes die zo’n 1400 jaar eerder leefde, zouden volgens hem op allerlei manieren de beloofde Verlosser beschrijven, namelijk: Jezus! 

 

Ruim 700 jaar voordat Jezus geboren werd, was alles wat we van hem wisten al beschreven:

 • de familie waaruit hij zou voortkomen (het huis van David)
 • de bijzondere zwangerschap van zijn moeder (zonder omgang met een man te hebben)
 • de plaats waar hij geboren werd (Bethlehem)
 • de plaats waar hij zijn eerste jaren in ballingschap zou doorbrengen (Egypte)
 • de landstreek waar hij zou opgroeien (Galilea)
 • de wonderen die hij zou doen
 • de manier waarop hij zou sterven
 • het verraad door een vriend
 • de manier waarop zijn beulen met zijn bezittingen zouden omgaan
 • de plaats waar hij begraven zou worden
 • en tenslotte, dat hij zou opstaan uit de dood.

 

Lees ook: wie is Jezus?

De manier waarop in het Nieuwe Testament wordt omgegaan met teksten uit het Oude Testament, laat zien dat de christenen allerlei onderwerpen daaruit niet alleen als letterlijke gebeurtenissen lazen, maar ook als symbolische aanduidingen van Jezus. Denk maar aan alle offerdieren bij de Joodse tempeldienst en de aanduiding van Jezus als het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Voor hen was het duidelijk: de Bijbel gaat vooral over Jezus.

Christenen en de Bijbel: leven vanuit liefde

De Bijbel is voor christenen belangrijk, omdat ze daardoor Jezus willen ze leren kennen. Als twee mensen intensief met elkaar omgaan, zullen ze op dezelfde manier op allerlei omstandigheden reageren. Ze gaan in zekere zin op elkaar lijken. Dat is wat christenen willen: leven vanuit dezelfde motivatie als Jezus, gedreven door de kracht van zijn liefde.

Lees hier meer over die liefde.