sluiten

delen op

2 Tessalonicenzen 2 ©

Wat voorafgaat aan de komst van de Heer

212:1-12 1 Tes. 4:13-17Broeders en zusters, over de komst van onze Heer Jezus Christus en het tijdstip waarop we met hem worden verenigd, zeggen we u:2verlies niet meteen uw verstand en raak niet in paniek wanneer een profetie, een uitspraak of een brief die door ons zou zijn geschreven, het voorstelt alsof de dag van de Heer op het punt staat aan te breken.32:3 Jer. 29:8Laat u door niemand misleiden, op geen enkele manier. De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, hij die verloren zal gaan.42:4 Dan. 11:36Hij zal alles wat goddelijk en heilig is bestrijden en zich erboven verheffen, om in Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als God zelf.52:5 1 Tes. 3:4Herinnert u zich niet dat ik u dit herhaalde malen heb gezegd toen ik bij u was?6Dan weet u ook wat hem nog tegenhoudt en dat hij pas zal verschijnen op de voor hem vastgestelde tijd.7Hoewel in het verborgene de wetteloosheid nu al werkzaam is, moet eerst degene die hem tegenhoudt verdwijnen.82:8 Job 4:9Jes. 11:4Pas dan verschijnt hij – en dan zal de Heer Jezus hem doden met de adem van zijn mond en vernietigen door de aanblik van zijn komst.92:9 Mat. 24:24De komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen,102:10 Mat. 24:12en allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. Want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard.112:11 1 Kon. 22:22Daarom treft God hen met verblinding, zodat ze dwalen en de leugen geloven.12Zo zal iedereen die de waarheid niet gelooft maar behagen schept in onrecht, worden veroordeeld.

132:13 Ef. 1:42 Tes. 1:3Maar voor u, broeders en zusters, geliefden van de Heer, moeten wij God altijd danken. Hij heeft u als eersten uitgekozen om te worden gered door de Geest die heilig maakt en door het geloof in de waarheid.14Hij heeft u daartoe geroepen door het evangelie dat wij u verkondigd hebben en waardoor u zult delen in de luister van onze Heer Jezus Christus.152:15 1 Kor. 11:21 Tes. 4:1-22 Tes. 3:6Wees standvastig, broeders en zusters, en blijf bij de traditie waarin u door ons onderwezen bent, in woord of geschrift.162:16-17 1 Tes. 3:11-13Mogen onze Heer Jezus Christus en God, onze Vader, die ons zijn liefde heeft getoond en ons door zijn genade blijvende steun en goede hoop gegeven heeft,17u aanmoedigen en sterken in al het goede dat u doet en zegt.