sluiten

delen op

Psalmen 97 ©

97197:1 Ps. 93:1De HEER is koning – laat de aarde juichen, laat vreugde heersen van kust tot kust. 297:2 Ps. 85:11In wolk en duisternis is hij gehuld, zijn troon stoelt op recht en gerechtigheid. 397:3 Ps. 18:950:3Vuur gaat voor hem uit, rondom verterend wie tegen hem opstaan.

497:4 Ps. 77:19Zijn bliksems verlichten de wereld, de aarde ziet het en beeft. 597:5 Ps. 68:3De bergen smelten als was voor de HEER, voor de Heer van heel de aarde.

697:6 Ps. 50:6De hemel vertelt van zijn gerechtigheid, alle volken aanschouwen zijn majesteit. 797:7 Ps. 96:5Beschaamd staan zij die beelden aanbidden en zich beroemen op goden van niets. Voor hem moeten alle goden zich buigen.

897:8 Ps. 48:12Sion hoort het en verheugt zich; de steden van Juda juichen om uw rechtspraak, HEER. 997:9 Ps. 83:19U, HEER, bent de hoogste op heel de aarde, boven alle goden hoog verheven.

10U die de HEER bemint: haat het kwade. Hij behoedt het leven van wie hem trouw zijn, uit de greep van de goddelozen bevrijdt hij hen. 1197:11 Ps. 4:736:10112:4Licht is uitgezaaid voor de rechtvaardige, vreugde voor de oprechten van hart. 1297:12 Ps. 30:5Verheug u, rechtvaardigen, in de HEER, en breng hulde aan zijn heilige naam.