De bergrede | De grondwet van Gods koninkrijk

De bekendste uitspraken van Jezus kun je lezen in de bergrede, woorden die Jezus uitsprak terwijl Hij op een berg was en tegen zijn leerlingen sprak. Je kunt dit onderwijs van Jezus lezen in het bijbelboek Matteüs in de hoofdstukken vijf tot en met zeven (Begin hier met lezen: Matteüs 5). Door de eeuwen heen hebben gelovigen dit onderwijs gezien als het belangrijkste onderwijs van Jezus. Overigens: in het bijbelboek Lucas spreekt Jezus ongeveer dezelfde woorden uit, maar dan op een vlakte, in het open veld. Daarom wordt dit wel de veldrede genoemd. (Begin hier met lezen: Lucas 6:17-49).

Voor wie?

De bergrede is geen politiek programma of een leefregel voor álle mensen, maar de woorden van Jezus zijn heel bewust gericht aan zijn leerlingen. Mensen die in Hem geloven als de Zoon van God en willen leren leven zoals God dat graag wil. Jezus legt in de bergrede precies uit wat Hij van zijn leerlingen verwacht. Hij vraagt hen om wérkelijk anders te leven in deze wereld zodat de mensen om hen heen kunnen zien dat Hij de Zoon van God is. 

Wat kun je leren?

Jezus legt uit wat echt geluk eigenlijk is, hij schetst daarmee een scherp contrast met wat de meeste mensen vaak onder geluk verstaan. Jezus leert zijn leerlingen dat ze heel belangrijk voor hem zijn omdat ze middenin deze wereld laten zien wie God is zodat de mensen op hun beurt God gaan aanbidden. Ook bespreekt Jezus een aantal voorschriften uit het Oude Testament waarbij Hij uitlegt wat ze werkelijk betekenen. Bijvoorbeeld: als je naar een ander kijkt en naar bed wil terwijl diegene al met een ander getrouwd is, heb je voor God al overspel gepleegd (Matteüs 5:28). Denken is hetzelfde als doen in het koninkrijk van God. Dat zijn stevige woorden!

Hoe moet je bidden?

In de bergrede leert Jezus zijn leerlingen hoe ze het beste kunnen bidden. Hij geeft het 'Onze Vader' als een soort modelgebed wat gelovigen kunnen gebruiken als zij bidden. Niet zozeer om alleen maar na te bidden, maar om te leren uit welke onderdelen een goed gebed moet bestaan (Het Onze Vader lees je hier: Matteüs 6:9-13). 

Geen zorgen maken

Volgens Jezus is er een enorme tegenstelling tussen koninkrijken op deze aarde en het koninkrijk van God. Zo leert Hij dat zijn leerlingen zich geen zorgen hoeven te maken over voedsel, kleding of hun gezondheid (Matteüs 6:25-34). Zijn advies is om zoveel mogelijk tijd te stoppen in het zoeken naar dat koninkrijk van God, alle andere dingen in de wereld waar we vaak zo druk mee zijn, zijn volslagen onbelangrijk.  Let op, laat je niet van de wijs brengen door mensen die mooi praten maar niet op God gericht zijn (valse profeten) maar zorg dat je de woorden die Jezus heeft uitgesproken ook werkelijk doet, zodat het goed met je gaat en je gelukkig bent.