Het evangelie volgens Lucas

Inhoud van het bijbelboek Lucas

Het bijbelboek Lucas is een van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament, het tweede deel van de Bijbel. Het woord evangelie betekent 'goede boodschap'. De evangeliën geven alle vier een eigen beschrijving van het leven van Jezus. Ze roepen de lezers op om in Jezus te geloven en te leven zoals God het bedoeld heeft.

Het evangelie volgens Lucas begint met een lange, ingewikkelde zin waarin Lucas vertelt dat hij zijn boek schrijft voor een zekere Theofilus. Als een schrijver in de Oudheid een persoon in het voorwoord vermeldde, betekende dat meestal dat hij zijn boek schreef in opdracht van een rijke persoon. Er wordt wel gezegd dat ook Theofilus (van wie we verder niets weten) zo'n rijke opdrachtgever geweest moet zijn. Een andere uitleg is dat de naam Theofilus, die 'door God geliefd' betekent, symbool staat voor de christelijke lezer in het algemeen. Of Lucas nu in opdracht van iemand schreef of niet, de inhoud van zijn evangelie is gericht op een grote doelgroep: christenen van Joodse en niet-Joodse afkomst die verspreid over het Romeinse Rijk woonden.

Wortels in de geschiedenis van het volk Israël

Een paar thema's komen in het Lucasevangelie sterk naar voren. De kerk bestond in de tijd van Lucas inmiddels uit Joden en niet-Joden. Maar Lucas benadrukt dat de kerk diep geworteld is in de geschiedenis van het volk van Israël. Hij wil dat al zijn lezers dat weten.

Armoede

Wat ook opvalt is dat er, meer dan in andere evangeliën, aandacht wordt besteed aan het probleem van armoede. Rijke mensen worden keer op keer opgeroepen om de mensen die gebrek lijden financieel te ondersteunen.

Ontstaan

Volgens de meeste bijbelgeleerden is dit boek tussen de jaren 80 en 100 van de eerste eeuw ontstaan. Waarschijnlijk is het boek buiten Palestina geschreven.

Schrijver

Nergens in het Lucasevangelie maakt de schrijver zijn naam bekend. Maar al vroeg in de geschiedenis werd in de kerk aangenomen dat het boek geschreven is door Lucas, arts en medewerker van Paulus (zie Filippenzen 24 en Koossenzen 4:14). Naast dit evangelie heeft Lucas ook het boek De handelingen van de apostelen geschreven, een vervolg op zijn evangelie.