Het ontstaan van de Bijbel

De Bijbel is het meest gelezen boek ter wereld. Maar hoe komen we aan dit boek?

De Bijbel - een boek met veel auteurs

De Bijbel is een verzameling van 66 boeken, geschreven door ongeveer 40 personen in een periode van zo'n 1500 jaar. Waarom hebben die mensen dat eigenlijk allemaal opgeschreven? Wat zeggen ze er zelf over?

 

Een paar voorbeelden:

 

  • Jeremia    Eén van de schrijvers van het Oude Testament is Jeremia. Hij leefde rond 700 voor Christus en maakte mee dat Jeruzalem door de Babyloniërs ten val gebracht werd. Hij vertelt dat God tot hem sprak en de opdracht gaf die woorden door te geven. Hij wilde dat niet, maar de aandrang werd zo sterk, dat hij het niet meer in kon houden: hij móest spreken (en schrijven; Jeremia 20:9).
  • David        Koning David is een figuur die tot de verbeelding spreekt. Neem alleen maar het verhaal hoe hij de reus Goliath verslaat ... Maar hij is ook een dichter. Hij verklaart zijn woorden als volgt: 'De geest van de HEER sprak in mij, zijn woorden zijn op mijn tong' (2 Samuel 23:2).
  • Petrus       De apostel Petrus vat dit als volgt samen: '... nooit is een profetie voortgekomen uit menselijk initiatief: mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de heilige Geest' (2 Petrus 1:21). En wij hebben daar weer een mooi woord voor: inspiratie – bezieling of (meer letterlijk) 'door de geest ingeblazen'.

Is de Bijbel letterlijk gedicteerd vanuit de hemel?

Die inspiratie moet je niet opvatten als een soort dictee. Bij een dictee heb je te maken met de stijl van degene die dicteert. Degene die schrijft heeft in dat geval geen inbreng. Bij de Bijbel is wel degelijk de eigen stijl van de verschillende auteurs waar te nemen. 
Ze hebben ook allemaal hun eigen inbreng. Als Johannes het leven van Jezus beschrijft, doet hij dat op een andere manier dan Lukas. Hij kiest andere voorvallen en uitspraken van Jezus omdat hij een ander aspect van de persoon Jezus wil belichten.

Zoveel schrijvers, maar hetzelfde doel

De schrijvers van de Bijbel waren heel verschillend: visser, boer, koning, geleerde, dichter, profeet, of priester. Ze leefden in heel verschillende tijden en culturen: vanaf ongeveer 1400 voor Christus tot ca. 90 na Christus, in Israël, Egypte, Perzië, Griekenland, Rome. Toch is de Bijbel één boek, met onmiskenbaar één grondgedachte en voor één doel geschreven: Jezus Christus bekend maken.

De Bijbel als Gods Woord

Als christenen zeggen dat de bijbel geïnspireerd is, bedoelen ze daarmee: de Heilige Geest heeft de bijbelschrijvers geholpen om ieder op zijn eigen manier Gods wil bekend te maken. Zonder dat Gods gedachten door gebrekkige menselijke inzichten aangetast werden. Daarom aanvaarden we de Bijbel voluit als Gods Woord.