De Bijbel voor Joden, christenen en moslims

De Bijbel is een belangrijk boek voor alle drie grote monotheïstische godsdiensten (die geloven in het bestaan van één god): jodendom, christendom en islam. Toch betekent de Bijbel niet voor hen allemaal hetzelfde.

Betekenis van de Bijbel in het Jodendom

De Bijbel is geschreven door Joden, op de boeken van Lucas na (Evangelie volgens LucasHandelingen van de apostelen). Dat is niet zo vreemd: God heeft het Joodse volk uitgekozen om zijn eigen volk te zijn (zonder daarmee de andere volken te diskwalificeren). 

 

God maakt bekend wat hij van de mensen, in het bijzonder van zijn eigen volk verwacht: Hij geeft hen zijn wetten en verwacht van hen dat zij die naleven. Maar God geeft hen ook allerlei beloften over een toekomst van vrede en voorspoed. Die wacht hen als de Messias (de gezalfde), zal komen. De Joden hebben de woorden die God tot hen sprak door profeten als Mozes, David en Jesaja opgeschreven en de eeuwen door nauwkeurig overgeleverd. Ze spanden zich in om zo nauwkeurig mogelijk de wetten na te leven.

Betekenis van de Bijbel voor het Christendom

In het tweede gedeelte van de Bijbel (Nieuwe Testament) gaat het over Jezus. Velen zien in hem de beloofde Messias. Een aantal van zijn volgelingen schreven boeken en brieven die verzameld zijn in het Nieuwe Testament. Christenen bestuderen tot op de dag van vandaag de Bijbel, omdat ze onderkennen dat zowel het Oude als het Nieuwe Testament getuigen van Jezus. 

 

Jezus heeft niet zoals in het Oude Testament allerlei regels en voorschriften gegeven voor het dagelijks leven. Hij overtuigde zijn volgelingen ervan, dat al die regels op één ding neerkwamen: heb God lief boven alles en de naaste als jezelf.

Betekenis van de Bijbel voor de Islam

Veel mensen weten het niet, maar voor moslims heeft de Bijbel ook betekenis. In Soera 4 van de Koran wordt gezegd dat je 'dwaalt als je de Boeken van God verwerpt'. Die boeken zijn:

  • het boek van Abraham, dat echter verloren is gegaan
  • de Torah (tawrath) van Mozes
  • de Psalmen (zabur) van David
  • het Evangelie (indjil) van Jezus Christus
  • de Koran

 

Grote delen van de Bijbel zijn dus ook voor hen belangrijk, ook al plaatst de Islam met name veel kanttekeningen bij de persoon van Jezus. Hij wordt gezien als profeet, maar niet als Zoon van God of de verlosser. De verhalen over de schepping, de roeping van Abraham en de wetgeving op de Sinaï en de 10 geboden zijn voor hen wel degelijk belangrijk.