Inleiding op Sefanja

Inhoud van het bijbelboek Sefanja

Dit boek is genoemd naar de profeet Sefanja, die genoemd wordt hoofdstuk 1:1. Het bestaat uit profetieën die deels als gedicht zijn vormgegeven. Sefanja is een krachtig geschreven boek; de boosheid van de profeet springt van het papier. Het hoofdthema is de 'dag van de Heer'. Dat is een dag van ongeluk en verwoesting, zowel voor het zondige volk Juda als voor de omringende volken die Juda bedreigen. Voor Juda zal deze dag echter naast ellende ook redding brengen. De bedoeling van het boek is de lezers aan te sporen tot inkeer en ze nieuwe moed te geven.

Indeling van Sefanja

  1. In het eerste deel van het boek (hoofdstuk 1:2-2:3) lees je over Gods oordeel over Juda en de hele aarde. Het is een straf voor de verering van afgoden en hun verkeerde gedrag. Aan het slot van dit gedeelte staat een oproep tot inkeer.
  2. In het tweede deel (hoofdstuk 2:4-15) worden enkele buurvolken apart toegesproken.
  3. In het derde deel (hoofdstuk 3) gaat het over Jeruzalem. Het verwijt klinkt dat de stad gezondigd heeft, maar er is ook een aankondiging van betere tijden. 

Ontstaan en schrijver

Het boek Sefanja is het negende boek van de verzameling van de Twaalf Profeten. Die verzameling van allemaal kleinere profetenboeken is ergens in de vierde of derde eeuw voor Christus gemaakt. Volgens hoofdstuk 1:1 profeteerde Sefanja ergens in de tweede helft van de zevende eeuw voor Christus in Jeruzalem. Verder is er niets over de profeet bekend. Over het boek zoals het voor ons ligt, wordt door veel mensen aangenomen dat het in de tweede helft van de zesde eeuw voor Christus tot stand is gekomen. De schrijver van dit boek is onbekend.