sluiten

delen op

Inleiding op Sefanja

Inhoud

Dit boek is genoemd naar de profeet Sefanja, die genoemd wordt 1:1. Het bestaat uit profetieën die deels als gedicht zijn vormgegeven. Sefanja is een krachtig geschreven boek; de woede van de profeet springt van het papier. Het hoofdthema is de 'dag van de HEER'. Dat is een dag van onheil en verwoesting, zowel voor het afvallige en zondige Juda als voor de omringende volken die Juda bedreigen. Voor Juda zal deze dag echter naast ellende ook redding brengen. De bedoeling van het boek is de lezers aan te sporen tot inkeer en ze te bemoedigen. In het eerste deel van het boek (1:2-2:3) lees je over Gods oordeel over Juda en de hele aarde. Het is een straf voor de verering van afgoden en hun verkeerde gedrag. Aan het slot van dit gedeelte staat een oproep tot inkeer. In het tweede deel (2:4-15) worden enkele buurvolken apart toegesproken. In deel 3 (hoofdstuk 3) gaat het over Jeruzalem. Het verwijt klinkt dat de stad gezondigd heeft, maar er is ook een heilsaankondiging.

Ontstaan en schrijver

Het boek Sefanja is het negende boek van de verzameling van de Twaalf Profeten. Die verzameling van allemaal kleinere profetenboeken is ergens in de vierde of derde eeuw voor Christus gemaakt. Volgens 1:1 profeteerde Sefanja ergens in de tweede helft van de zevende eeuw voor Christus in Jeruzalem. Verder is er niets over de profeet bekend. Over het boek zoals het voor ons ligt, wordt door veel mensen aangenomen dat het in de tweede helft van de zesde eeuw voor Christus tot stand is gekomen. De schrijver van dit boek is onbekend.
Icon--close Icon--search Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo