sluiten

delen op

Psalmen 72 ©

72172:1 Jer. 23:5Van Salomo.Geef, o God, uw wetten aan de koning, uw gerechtigheid aan de koningszoon. 2Moge hij uw volk rechtvaardig besturen, uw arme volk naar recht en wet.

372:3 Jes. 45:855:12Mogen de bergen vrede brengen aan het volk en de heuvels gerechtigheid. (72:3) gerechtigheid – Volgens sommige oude vertalingen. MT: ‘in gerechtigheid’. 4Moge hij recht doen aan de zwakken, redding bieden aan de armen, maar de onderdrukker neerslaan.

572:5-7 Ps. 89:37-3872:5 Ps. 61:7-8Moge hij leven (72:5) Moge hij leven – Volgens de Septuaginta. MT: ‘Mogen zij u vrezen’. zolang de zon bestaat, zolang de maan zal schijnen, van geslacht op geslacht. 672:6 Deut. 32:2Jes. 45:8Hos. 6:3Moge hij zijn als regen die valt op kale akkers, als buien die de aarde doordrenken.

7Moge in zijn dagen de rechtvaardige bloeien, de vrede wereldwijd zijn tot de maan niet meer bestaat. 872:8 Zach. 9:10Moge hij heersen van zee tot zee, van de Grote Rivier tot de einden der aarde.

972:9 Jes. 49:23Micha 7:17Laten de woestijnbewoners voor hem buigen, zijn vijanden het stof van zijn voeten likken. 1072:10 1 Kon. 10:1De koningen van Tarsis en de kustlanden, laten zij hem een geschenk brengen.

De koningen van Seba en Saba, laten ook zij hem schatting afdragen. 11Laten alle koningen zich neerwerpen voor hem, alle volken hem dienstbaar zijn.

1272:12 Job 29:12Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept, wie zwak is en geen helper heeft. 13Hij ontfermt zich over weerlozen en armen, wie arm is, redt hij het leven.

14Hij verlost hen van onderdrukking en geweld, hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 15Leve de koning! Men zal hem goud van Seba schenken, zonder ophouden voor hem bidden, hem zegen toewensen, dag aan dag.

1672:16 Jes. 27:6Amos 9:13Er zal overvloed van koren zijn in het land, zelfs op de toppen van de bergen. Rijpe aren zullen golven als de bossen van de Libanon. Vanuit zijn stad zal voorspoed ontluiken als jong groen op de aarde.

1772:17 Gen. 12:3Zijn naam zal eeuwig bestaan, zijn naam zal voortleven zolang de zon zal schijnen. Men zal wensen gezegend te worden als hij, en alle volken prijzen hem gelukkig.

18Geprezen zij God, de HEER, de God van Israël. Hij doet wonderen, hij alleen. 19Geprezen zij zijn luisterrijke naam, voor eeuwig. Moge zijn luister heel de aarde vervullen. Amen, amen!

20Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaï.