Inleiding op Maleachi

Inhoud van het bijbelboek Maleachi 

Dit boek is genoemd naar de profeet die vermeld wordt in hoofdstuk 1:1. In veel uitgaven van de Bijbel is Maleachi het laatste boek van het Oude Testament; het eerste deel van de Bijbel. Het bestaat uit profetieën die worden gepresenteerd als discussies. Steeds wordt 'jullie zeggen' afgewisseld met 'dit zegt de Heer'. Dat maakt de tekst levendig.

Thema: vertrouw op de beloften van God

Het hoofdthema van het boek is het verbond dat God gesloten heeft met de priesters en met het volk. Je hoort het verwijt dat de mensen twijfelen aan dat verbond en dat ze daar ontrouw aan zijn geweest. De tekst roept de hoorders op tot inkeer en trouw.

Indeling van Maleachi

Je kunt het boek indelen aan de hand van de discussieonderwerpen.

  • Eerst gaat het over de liefde van God voor Israël (hoofdstuk 1:2-5),
  • dan over het verbreken van het verbond door de priesters (hoofdstuk 1:6-2:9) en door het volk (hoofdstuk 2:10-16).
  • Vervolgens horen we een gesprek over de komst van de bode en het oordeel van God (hoofdstuk 2:17-3:5).
  • In hoofdstuk 3:6-12 gaat het over bekering en in hoofdstuk 3:13-21 over de dag van de Heer.
  • Aan het eind van het boek wordt de wederkomst van de profeet Elia aangekondigd (hoofdstuk 3:22-24).

Ontstaan en schrijver

Het boek Maleachi is het twaalfde boek van de verzameling van de Twaalf Profeten. Die verzameling van allemaal kleinere profetenboeken is ergens in de vierde of derde eeuw voor Christus gemaakt. Over de profeet Maleachi is niets bekend. We weten zelfs niet wanneer hij geleefd heeft. Vaak wordt aangenomen dat de tekst verwijst naar het Jeruzalem van de vijfde eeuw voor Christus, de periode na de terugkeer van de Judese ballingen uit Babylonië en de herbouw van de tempel. Het is niet bekend wie het boek Maleachi geschreven heeft.