Inleiding op Joël

Inhoud van het bijbelboek Joël

Het boek Joël is genoemd naar de profeet die aan het begin van het boek meteen vermeld wordt. Je komt in het boek verschillende soorten teksten tegen. Er staan oproepen in om te klagen, te rouwen over wat er allemaal fout gegaan is. En profetieën waarin zegen en herstel beloofd worden. Het boek is te lezen als een gedicht. Je vindt in de tekst allerlei beelden waar je over na moet denken.

Thema: de dag van de Heer 

Het thema van het boek is de 'dag van de Heer'. Die dag heeft twee kanten. Het is een dag van oordeel en verwoesting. Maar voor diegenen die tot inkeer zijn gekomen en een nieuw leven leiden, is het een dag die verlossing en hoop brengt. Het boek wil de hoorders oproepen om berouw te hebben en zich te bekeren.

Indeling Joël

  1. Het eerste deel van het boek Joël (hoofdstuk 1:2-2:17) gaat over de verwoesting van het land als de dag van de Heer dichterbij komt. Het sluit af met een dringend beroep om tot inkeer te komen.
  2. In het tweede deel (2:18-4:21) wordt herstel van het land en uitstorting van Gods Geest beloofd wanneer het volk tot inkeer komt. Aan het slot van dit gedeelte vind je weer een beschrijving van de dag van de Heer. Ook de volken rondom Israël komen daarin voor.

Ontstaan en schrijver

Het boek Joël is het tweede boek van de verzameling van de Twaalf Profeten. Die verzameling van allemaal kleinere profetenboeken is ergens in de vierde of derde eeuw voor Christus gemaakt. Over de profeet Joël is bijna niets bekend. Vaak wordt aangenomen dat hij profeteerde in Juda en Jeruzalem. Sommige mensen zeggen dat hij leefde in de laatste jaren voor de verovering van Jeruzalem in 586 voor Christus. Anderen zeggen dat het boek na de Babylonische ballingschap (586-539 v. Chr.) geschreven moet zijn, rond 400 voor Christus. In dat laatste geval zou het boek bedoeld zijn als klacht tegen de Judese leiders, mogelijk naar aanleiding van een sprinkhanenplaag.