sluiten

delen op

Inleiding op Ezechiël

Inhoud

Het boek Ezechiël is genoemd naar de priester en profeet Ezechiël. Volgens de gegevens uit de tekst trad hij in de jaren 593-571 voor Christus op als profeet in Babylonië (zie 1:2 en 29:17). Samen met een grote groep inwoners van Jeruzalem en Juda werd hij in die tijd weggevoerd naar Babylonië. Het belangrijkste thema van Ezechiël is de ondergang en het herstel van Israël en Juda. Het koninkrijk Israël was al eerder veroverd, door de Assyriërs in 722 voor Christus. In het boek wordt een verklaring gegeven voor de verwoesting en de ballingschap. Ze zijn namelijk een straf van God voor de zonden van het volk. De grootste zonde was het vereren van andere goden. Maar het boek kijkt ook vooruit: het volk zal terugkeren naar Jeruzalem. Het boek Ezechiël bestaat uit stukken waarin de profeet over zichzelf vertelt. Tussen die verhalende stukken kom je allerlei profetieën en visioenen tegen. Ook hoor je hoe de profeet symbolische daden doet: God draagt Ezechiël op bepaalde dingen uit te voeren om de mensen beter te laten begrijpen wat God bedoelt. Lees 4 en 5 maar eens. Ezechiël gebruikt ook vaak vergelijkingen. Sommige daarvan zijn bijna schokkend om te lezen. In Ezechiël 16 wordt God beschreven als minnaar van Jeruzalem (Jeruzalem wordt daarin beschreven als vrouw). Jeruzalem is niet trouw aan God, maar heeft seks met allerlei mannen (afgoden). In 23 lees je ook zo'n soort vergelijking. Het is alsof de profeet gedacht heeft: ik zeg het heel duidelijk. Als ze het nu nog niet snappen, weet ik het ook niet meer.Je leest ook een paar klaagliederen in het boek, bijvoorbeeld in 19:1-14 en 27:1-28:19. Deze gedichten zijn mooi geschreven. Heel andere taal vind je in 40-48. Dat gedeelte is een visioen van de nieuwe tempel. Het is zakelijk geschreven en staat vol met technische woorden. Je kunt Ezechiël in vijf delen opsplitsen. In 1-5 hoor je hoe Ezechiël de opdracht krijgt om te gaan profeteren. 6-24 is een serie profetieën over de schuld en de ondergang van Juda en Israël. 25-32 gaat over de ondergang van de volken die Israël omringen. In 33-39 wordt gesproken over het herstel van Juda en Israël. Je vindt er bijvoorbeeld het beroemde visioen over doodsbeenderen die tot leven gewekt worden (Ez. 37:1-14). Het laatste deel, 40-48 is een visioen over de toekomstige nieuwe tempel in Jeruzalem.

Ontstaan en schrijver

De profeet Ezechiël trad op aan het begin van de Babylonische ballingschap, in de zesde eeuw voor Christus. Waarschijnlijk zijn de woorden van Ezechiël ook in die tijd verzameld en bij elkaar gezet in een boek. Veel bijbelgeleerden menen dat er in later tijd nog wel aan het boek doorgewerkt is. Maar de kern bestaat uit de woorden van de profeet.
Icon--close Icon--search Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo