sluiten

delen op

Inleiding op 2 Samuel

Inhoud

Het tweede boek Samuel sluit naadloos aan op het eerste. Samen met de eerste twee hoofdstukken van 1 Koningen, vormen deze boeken een doorlopend verhaal. De boeken 1 en 2 Samuel zijn genoemd naar een van de hoofdpersonen: de profeet Samuel, de laatste die als rechter leiding gaf aan Israël. Met hem eindigt de tijd van de rechters en begint die van de koningen. De Samuelboeken zijn mooi geschreven; je kunt er met plezier een tijdje in doorlezen. Soms lijken ze bijna op moderne boeken: je leest over misdaad en straf, over haat en liefde, over trouw en ontrouw. Belevenissen van allerlei mensen worden verteld en naast elkaar gezet. Tussen de verhalen door vind je ook nog liederen en gebeden (lees maar eens 1 Sam. 2:1-10 en 2 Sam. 1:19-27). Een belangrijk thema in de boeken is het koningschap met zijn voor- en nadelen. Het volk van Israël vraagt een koning, net als alle andere volken, en krijgt die ook. Samuel houdt het volk ook de nadelen van het koningschap voor. Hij wijst ze erop dat de militaire en bestuurlijke leiding nu wel in handen van een koning komt, maar dat God de 'echte' koning van zijn volk blijft. God bepaalt uiteindelijk wat er in de geschiedenis gebeurt.Het koningschap van David en zijn familie krijgt ook een belangrijke plaats in dit boek. Er wordt gezegd dat de koningen van Israël altijd nakomelingen van David zullen zijn. Toch gaat het uiteindelijk mis met het koningshuis - daarover lees je in de boeken 1 en 2 Koningen. De belofte dat er altijd familie van David op de troon zal zitten wordt vanaf die tijd anders uitgelegd. Mensen hopen op een nieuwe koning voor Israël, een koning zoals David. In het Nieuwe Testament wordt Jezus door zijn volgelingen gezien als de nieuwe David. Lees maar eens wat de engel Gabriël tegen Maria zegt in Luc. 1:26-33. 2 Samuel 1 is de afsluiting van de verhalen in 1 Samuel. De tekst van 2 Samuel 2 tot en met 1 Koningen hoofdstuk 1 en 2 bestaat uit drie delen. Het eerste deel (2 Sam. 2-8) laat zien hoe David ervoor zorgt dat hij de touwtjes over Juda en Israël stevig in handen krijgt. In het tweede deel (2 Sam. 9-20, en ook 1 Kon. 1 en 2) zie je een heel andere kant van David. Hij pleegt overspel en moord en wordt daar ook flink voor gestraft. Het derde deel van dit boek (2 Sam. 21-24) vind je midden in het tweede gedeelte terug Het is eigenlijk een verzameling van losse verhalen en gedichten. Het lied in 2 Samuel 22 is bijna gelijk aan Psalm 18.

Ontstaan en schrijver

De boeken 1 en 2 Samuel staan niet op zichzelf. De verhalen uit Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, Jozua, Rechters, Samuel en Koningen kun je samen als een lang verhaal over het volk van Israël lezen. Veel bijbelwetenschappers denken dat deze bijbelboeken niet in één keer door één persoon geschreven zijn, maar dat ze stapje voor stapje ontstaan zijn. Er zitten heel oude stukken in, maar ook veel minder oude. Het schrijven is volgens hen al begonnen in de tijd van de koningen van Israël en Juda (ongeveer 1000-586 v.Chr.) en werd afgesloten na de Babylonische ballingschap, in de tijd van de tweede tempel (na 515 v.Chr.). De namen van de schrijvers zijn niet bekend.
Icon--close Icon--search Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo