Inleiding op 2 Kronieken

Inhoud van het bijbelboek 2 Kronieken

In de inleiding op 1 Kronieken lees je meer over de inhoud en het hoofdthema van dit bijbelboek. 

Indeling van 2 Kronieken

In de boeken Samuel en Koningen lees je ook over misstappen in het leven van David en Salomo. Daarover hoor je in Kronieken niets. Kronieken bestaat uit drie delen.

  1. In het eerste deel (1 Kronieken 1-9) vind je een heleboel lijsten met namen. De stam Juda en de familie van David komen er vaak in voor.
  2. Het tweede deel (1 Kronieken 10 - 2 Kronieken 9) gaat over het koningschap van Saul, David en Salomo, de bouw van de tempel en de instelling van de eredienst in de tempel.
  3. Het derde deel (2 Kronieken 10-36) vertelt over de geschiedenis van Juda vanaf de scheuring van het rijk tot aan de verovering van Jeruzalem in 586 voor Christus. Daarbij werd de tempel verwoest en een groot deel van de bevolking werd naar Babylonië weggevoerd. Het boek eindigt met het bevel van de Perzische koning Cyrus dat de Judese ballingen naar Jeruzalem moeten terugkeren om de tempel te herbouwen (539 v.Chr.).

Ontstaan en schrijver

Kronieken is vermoedelijk niet voor het einde van de vijfde eeuw voor Christus geschreven. Waarschijnlijk is het gemaakt door een schrijver uit de priesterlijke kringen in Jeruzalem. Sommige bijbelwetenschappers denken dat ook de bijbelboeken Ezra en Nehemia door hem of door iemand uit dezelfde groep geschreven zijn. Misschien was het de bedoeling om een doorlopende geschiedenis te schrijven.