Carrière en omgaan met geld

Zegen voor je werk

De profeet Haggai waarschuwt de mensen dat zij in de drukte van hun leven God niet mogen vergeten. Hij leefde in de tijd dat het land Juda weer moest worden opgebouwd na de ballingschap. Enthousiast begint men alles op te bouwen: huizen, de tempel, de economie. Al snel wordt de tempelbouw stilgelegd, en daarom rust er geen zegen op het andere werk volgens Haggai. 

Als christenen leven we middenin de maatschappij. Ons werk draagt bij aan de samenleving. Werk is belangrijk, en welvaart en rijkdom zijn niet verboden. Het wordt juist vaak als een zegen gezien! Dankzij jouw werk kunnen kinderen misschien naar school of worden zieke mensen geholpen, is er voedsel of leven er minder mensen in armoede. God wil ons werk graag zegenen! Eerlijkheid en rechtvaardigheid zijn belangrijke principes voor het werk, zodat mensen bijvoorbeeld niet worden uitgebuit en een eerlijke prijs krijgen voor hun werk. 

Rijkdom

God zegent ons werk graag, maar ons werk of onze rijkdom mag nooit belangrijker worden dan hij. Jezus waarschuwt dat het ‘voor een kameel gemakkelijker is om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan’ (Matteüs 19:24). Werk en rijkdom mogen nooit het meest belangrijk zijn in het leven: die plek is voor God. Door (te) druk te zijn met ons werk, opleiding of carrière kunnen we hem makkelijk vergeten of het werk in de kerk verwaarlozen. God wil dat ons hart op hem gericht blijft. 

Het eerste en beste deel

Een belangrijk bijbels principe is dat het eerste en beste deel voor God is (Exodus 13:2). We geven eerst aan hem, dan aan andere zaken. God wil het eerste en het beste, niet wat wij overhouden aan geld en tijd als we alle andere dingen gedaan en gekocht hebben.

Als je het beste deel voor God bestemt, zegent God dat. De profeet Maleachi belooft dat we dan niets te kort komen: je zult juist meer overhouden! In Maleachi 3:10 zegt God tegen zijn volk: als jullie je tienden aan mij geven, zal ik de hemelse sluizen openzetten en daalt er zegen in overvloed neer op jullie land. Wat een prachtige belofte!