sluiten

delen op

Carrière en omgaan met geld

Gods economie werkt anders

Juda ligt in puin als de mensen na de ballingschap weer terugkomen. De huizen, de tempel en de economie moeten van de grond af weer worden opgebouwd. Enthousiast begint men eraan, maar als er tegenwerking komt, wordt de tempelbouw stilgelegd. Het lijkt helemaal zo gek nog niet om eerst de huizen en de economie weer op te bouwen. Des te meer tijd en geld is er straks voor de tempel en de tempeldienst. En God wil toch dat we hard werken en het land weer laten bloeien? Maar de profeet Haggai zegt dat er geen zegen rust op al dat andere werk, omdat de tempelbouw verwaarloosd wordt, en hij heeft gelijk. Er spelen namelijk diepere motieven, die ook voor vandaag gelden.God wil zeker wel dat we ons bemoeien met de maatschappij. We mogen als christenen niet aan de kant staan. Carrière is geen besmet woord en je vindt in de bijbel geen aanwijzingen dat welvaart en rijkdom verboden zijn. Wel gaan recht en gerechtigheid boven alles, en ook zegt Jezus dat het 'voor een kameel gemakkelijker is om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan' (Mat. 19:24). Verder wil God niet dat we zo druk bezig zijn met werk, opleiding of carrière dat we hem vergeten of het werk in zijn gemeente verwaarlozen. Hij wil dat ons hart op hem gericht blijft. Een belangrijk principe dat je kunt toepassen is dat van het 'eerstgeborene' uit Ex. 13:2. Het eerste en beste deel is voor God bestemd. Hij wil niet afgescheept worden met wat wij overhouden aan geld en tijd als we alle andere dingen gedaan en gekocht hebben.

Zegen

Als je dat principe volgt, dus het beste deel voor God bestemt, dan rust daar ook Gods zegen op. Je komt dan volgens de profeet Maleachi niets tekort, je zult juist meer overhouden. In Mal. 3:10 daagt God zijn volk uit: als jullie je tienden aan mij geven, zal ik de hemelse sluizen openzetten en daalt er zegen in overvloed neer op jullie land. Je hoeft niet altijd letterlijk het 'tiende deel' van alles af te staan. Het gaat ook om de manier waarop je geeft. Als je geeft met je hart, is het kleinste al goed voor God en zal hij het zegenen (lees maar wat Jezus zegt in Marc. 12:41-44). De omstandigheden zijn beroerd, er is tegenwerking en nauwelijks geld en toch wil God dat de tempel gebouwd wordt, hij daagt het volk uit. Als je ook in moeilijke omstandigheden toch je tijd en je geld offert, zul je veel zegen terugontvangen.
Icon--close Icon--search Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo