De tweede brief aan de Korintiërs

Inhoud van het bijbelboek 2 Korinte

Rond het jaar 50 sticht Paulus in Korinte een gemeente. In 55 stuurt hij die gemeente een brief. Deze brief staat in de Bijbel als 1 Korintiërs. Dat is trouwens niet de eerste keer dat Paulus de gemeente schrijft. In 1 Korinte 5:9 heeft de apostel het over zijn 'vorige brief'. Er moet dus een eerdere zijn geschreven, die niet bewaard is gebleven. In 1 Korinte 16:8 kondigt Paulus aan dat hij de gemeente wil gaan bezoeken. Vervolgens schrijft hij nog een brief. Die is te vinden in hoofdstuk 2:14-6:13 en hoofdstuk 7:2-4. In deze brief legt Paulus uit wat het betekent om apostel te zijn.

De toon van Paulus' brief aan de gemeente van Korinte is in dit gedeelte erg vriendelijk. Daarna moet er iets misgegaan zijn. Paulus reist snel naar Korinte, maar zijn bezoek loopt op niets uit. Direct schrijft hij de Korintiërs weer een brief. Die brief, die vaak 'tranenbrief' wordt genoemd, is niet bewaard gebleven, maar wordt wel genoemd in hoofdstuk 2:3-4; hoofdstuk 7:8 en hoofdstuk 7:12. Kort daarna schrijft Paulus nog een brief aan de gemeente. Een deel daarvan staat in hoofdstuk 10:1-13:10. In dat stuk gaat hij fel tekeer tegen mensen met een andere leer, die de gemeente proberen te beïnvloeden. Een volgende brief van Paulus is veel vriendelijker van toon. Die is te vinden in hoofdstuk 1:1-2:13; hoofdstuk 7:5-16; hoofdstuk 8 en hoofdstuk 13:11-13. Een deel van die brief (hoofdstuk 8) gaat over een collecte voor de christenen in Jeruzalem. Kennelijk hebben de gemeenten in Jeruzalem steun nodig. Paulus moedigt gemeenten buiten Palestina aan om de gemeente in Jeruzalem geld te geven.

Na deze opdeling van 2 Korintiërs in verschillende brieven, blijven er nog twee stukken over. Hoofdstuk 9 lijkt erg op hoofdstuk 8: beide gedeelten gaan over de collecte voor Jeruzalem. Waarschijnlijk is ook dit een losse brief geweest. Als laatste vormt hoofdstuk 6:14-7:1, een apart gedeelte. 

Ontstaan

De brief is waarschijnlijk in het jaar 56 ontstaan. Sommige delen zijn in Efeze geschreven, andere in Macedonië. 

Schrijver

Net als de eerste brief aan de Korintiërs is ook de tweede geschreven door de apostel Paulus. Als je de tweede brief aan de gemeente van Korinte aan één stuk doorleest, valt op dat er nogal vreemde overgangen in de tekst zitten. Kijk bijvoorbeeld maar eens naar de overgang tussen vers 13 en 14 van hoofdstuk 6 en tussen vers 1 en 2 van hoofdstuk 7. Terwijl je na hoofdstuk 6:13 wel prima door kunt lezen bij hoofdstuk 7:2. En dat komt vaker voor in deze brief. Zo lijkt de brief na hoofdstuk 2:13 verder te gaan in hoofdstuk 7:5. Veel bijbelwetenschappers denken dan ook dat de tweede Korintiërsbrief een soort knipselkrant is van stukken uit ten minste vijf verschillende brieven van Paulus. Een latere verzamelaar heeft de verschillende stukken tot één brief gemaakt. Hoewel het natuurlijk een theorie blijft, is het leuk om de brief eens op die manier te lezen.