De eerste brief aan de Korintiërs

Inhoud van het bijbelboek 1 Korinte

In de tijd van Paulus was de Griekse stad Korinte een welvarende havenstad. Korinte maakte deel uit van het Romeinse Rijk en was de hoofdstad van de provincie Achaje. Het was een multiculturele stad: de mensen die er woonden, kwamen uit allerlei gebieden van het Romeinse Rijk, en hadden allemaal hun eigen godsdienst. Rond het jaar 50 stichtte Paulus er een gemeente. Die gemeente bestond voornamelijk uit mensen die oorspronkelijk geen gelovigen waren waren.

Thema: eenheid in de christelijke gemeente 

In de christelijke gemeente van Korinte ging van alles fout. Nadat Paulus de gemeente gesticht had, waren er anderen gekomen, met andere ideeën. Sindsdien waren er verschillende groepen ontstaan. Paulus kreeg dit alles te horen via boodschappers en een brief. Hij besloot weer naar Korinte toe te gaan. Maar voordat hij daar heenging, stuurde hij eerst nog een brief. In de hoofdstukken 1-4 van deze brief gaat hij in op het bestaan van verschillende groepen in de gemeente. Hij maakt duidelijk dat het heel belangrijk is dat een christelijke gemeente een eenheid is.

Liefde

De eerste brief aan de Korintiërs bevat nog veel meer onderwerpen, die allemaal op hun eigen manier te maken hebben met de eenheid in de gemeente. Een kernwoord uit deze brief is bijvoorbeeld liefde. Bij liefde gaat het allereerst om de onderlinge liefde van de gemeenteleden. Je ziet dat goed in de hoofdstukken 11-14, een beschrijving van de gang van zaken in de kerk. Samenkomsten van de gemeente begonnen met een gezamenlijke maaltijd. Iedereen bracht iets mee, en samen deelden de gemeenteleden dat eten. Tenminste, als alles goed ging. Uit de brief blijkt dat de rijke mensen in Korinte hun eigen meegebrachte eten opaten. De armen kregen niets. Terwijl het hier ging om 'de maaltijd van de Heer', de maaltijd waar brood en wijn gedeeld zouden moeten worden in Jezus' naam (zie hoofdstuk 11:17-34). 

Vrijheid

In hoofdstuk 11-14 staan er nog meer van zulke voorbeelden. En je vindt er ook Paulus' beroemde tekst van 1 Korinte 13, waarmee hij de lezers nogmaals wilde wijzen op de liefde voor elkaar. Een ander kernwoord in deze brief is vrijheid. Paulus had verteld over de vrijheid die je kunt hebben als je in Jezus Christus gelooft. Maar sommige Korintiërs vatten die vrijheid heel anders op dan Paulus bedoelde. Ze dachten dat alles mocht nu ze geloofden. Paulus legt in de brief nog eens uit wat hij met vrijheid bedoelt. In hoofdstuk 5-7 gaat het bijvoorbeeld over seks. Geen vrije seks, maar seks in de vrijheid van Christus. Dit geldt ook voor het eten van offervlees, dat eigenlijk aan de afgoden gewijd was (hoofdstuk 8:1-11).

Ontstaan

De eerste brief aan de gemeente in Korinte is vermoedelijk in het voorjaar van het jaar 55 geschreven in de stad Efeze (tegenwoordig een stad in West-Turkije).

Schrijver

Deze brief is geschreven door de apostel Paulus.