sluiten

delen op

1 Korintiërs 8 ©

Heidens offervlees

818:1 1 Kor. 8:7Dan nu over heidens offervlees . Zeker, het is waar dat wij allen kennis bezitten. Maar kennis maakt verwaand; alleen de liefde bouwt op.2Wanneer iemand zich inbeeldt dat hij kennis bezit, is het toch nog niet de ware kennis.3Maar wanneer iemand God liefheeft, is hij door God gekend.48:4 Deut. 6:4Wat nu het eten van offervlees betreft: wij weten dat er in de hele wereld niet één afgod echt bestaat en dat er maar één God is.5Ook al zijn er zogenaamde goden in de hemel of op aarde – en zo zijn er immers heel wat goden en heren –,68:6 Rom. 11:36Ef. 4:51 Tim. 2:5wij weten: er is één God, de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus, door wie alles bestaat en door wie wij leven.78:7-13 Rom. 14:1-15:6Maar niet iedereen bezit deze kennis. Sommigen van u zijn zo aan hun afgod gewend dat ze het offer vlees nog altijd als een offer aan die afgod zien. Hierdoor wordt hun geweten, dat zwak is, bezwaard.88:8 Rom. 14:17Kol. 2:21Nu zal ons voedsel ons niet bij God brengen: eten wij niet, dan zal ons dat niet tot nadeel strekken; eten wij wel, dan zal ons dat niet tot voordeel strekken.98:9 Rom. 14:13Maar let erop dat de vrijheid die u hebt geen struikelblok wordt voor de zwakken onder u.10Wanneer namelijk iemand met een zwak geweten ziet dat u, met uw kennis, in een afgodentempel deelneemt aan een maaltijd, wordt hij er dan niet toe verleid dat offervlees te eten?11Zo gaat de zwakke door uw kennis verloren, een broeder of zuster voor wie Christus gestorven is.12Op die manier zondigt u tegen hen, en door hun zwakke geweten te ondermijnen zondigt u tegen Christus.138:13 Rom. 14:21Als ik dus door vlees te eten mijn broeder of zuster ten val breng, wil ik het nooit ofte nimmer meer eten; dan breng ik hen niet ten val.