sluiten

delen op

De brief aan Titus

Inhoud

De eerste en tweede brief aan Timoteüs en de brief aan Titus horen een beetje bij elkaar. In alle drie de brieven hoor je hoe christenen binnen de gemeente met elkaar om moeten gaan. In de bijbel wordt die zorg voor elkaar vaak beschreven met het beeld van een herder die voor zijn schapen zorgt. Het Latijnse woord voor 'herder' is pastor. Daarom heten deze drie brieven ook wel de 'pastorale brieven'. In de brieven wordt uitgelegd dat leven met God betekent dat je moet proberen jezelf te beheersen. De personen Timoteüs en Titus zijn bekend uit andere brieven in het Nieuwe Testament. In bijvoorbeeld 1 Tess. 1:1 en Gal. 2:1 worden ze genoemd als medewerkers van Paulus. Het boek Titus lijkt erg op 1 Timoteüs. Beide brieven bevatten regels voor mensen die in de gemeente een speciale taak hadden: de ambtsdragers. Ook krijgt Titus net als Timoteüs de opdracht om vast te houden aan het geloof zoals hij dat geleerd heeft. Net als in 1 en 2 Timoteüs wordt ook in deze brief maar één persoon toegesproken. Toch is de brief zeker ook voor anderen bedoeld.In de brief aan Titus kun je lezen dat Paulus Titus op Kreta heeft achtergelaten. Daar moet hij een aantal zaken regelen in de christelijke gemeente. Direct na het begin van de brief hoor je wat Titus op Kreta moet doen. Vanaf 2:1 volgen praktische aanwijzingen voor de gemeente: Titus krijgt te horen wat hij de verschillende groepen (vrouwen, mannen, slaven) in de gemeente moet leren. In 3:1-11 gaat het om de juiste leer en de houding die de christenen moeten hebben in een niet-christelijke maatschappij. De brief wordt afgesloten met praktische zaken en een groet.

Ontstaan

Volgens sommigen zijn 1 en 2 Timoteüs en Titus door de apostel Paulus zelf geschreven aan het einde van zijn leven. Dat zou dan zo rond het jaar 60 zijn. Anderen zeggen dat de manier van schrijven en de inhoud zo afwijken van andere Paulusbrieven dat ze niet van Paulus zelf kunnen zijn. Zij gaan ervan uit dat de brieven later geschreven zijn, aan het eind van de eerste of het begin van de tweede eeuw.

Schrijver

Deze brief is geschreven door de apostel Paulus, of door iemand die zijn naam heeft gebruikt (bijvoorbeeld een leerling van Paulus). Dit gebeurde in die tijd wel vaker en was niet bedoeld als bedrog, maar als aanmoediging voor de lezers om de brief serieus te nemen.
Icon--close Icon--search Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo