De brief aan Titus

Inhoud van het bijbelboek Titus 

De eerste en tweede brief aan Timoteüs en de brief aan Titus horen een beetje bij elkaar. In alle drie de brieven hoor je hoe christenen binnen de gemeente met elkaar om moeten gaan. Het boek Titus lijkt erg op 1 Timoteüs. In beide brieven staan regels voor mensen die in de gemeente een speciale taak hadden: zij werde de 'ambtsdragers' genoemd. Ook krijgt Titus net als Timoteüs de opdracht om vast te houden aan het geloof zoals hij dat geleerd heeft. Net als in 1 en 2 Timoteüs wordt ook in deze brief maar één persoon toegesproken. Toch is de brief zeker ook voor anderen bedoeld.

Indeling van Titus

De brief aan Titus bestaat uit drie hoofdstukken:

  • In hoofdstuk 1 kun je lezen dat Paulus de persoon Titus op Kreta heeft achtergelaten. Daar moet hij een aantal zaken regelen in de christelijke gemeente. Direct na het begin van de brief hoor je wat Titus op Kreta moet doen.
  • Vanaf hoofdstuk 2:1 volgen praktische aanwijzingen voor de gemeente: Titus krijgt te horen wat hij de verschillende groepen (vrouwen, mannen, slaven) in de gemeente moet leren.
  • In hoofdstuk 3:1-11 gaat het om de juiste leer en de houding die de christenen moeten hebben in een niet-christelijke maatschappij. De brief wordt afgesloten met praktische zaken en een groet.

Ontstaan

Volgens sommigen zijn 1 en 2 Timoteüs en Titus door de apostel Paulus zelf geschreven aan het einde van zijn leven. Dat zou dan zo rond het jaar 60 zijn. Anderen zeggen dat de manier van schrijven en de inhoud zo afwijken van andere Paulusbrieven dat ze niet van Paulus zelf kunnen zijn. Zij gaan ervan uit dat de brieven later geschreven zijn, aan het eind van de eerste of het begin van de tweede eeuw.

Schrijver

Deze brief is geschreven door de apostel Paulus, of door iemand die zijn naam heeft gebruikt (bijvoorbeeld een leerling van Paulus). Dit gebeurde in die tijd wel vaker en was niet bedoeld als bedrog, maar als aanmoediging voor de lezers om de brief serieus te nemen.