sluiten

delen op

Titus 2 ©

Praktische aanwijzingen

212:1 1 Tim. 1:10Maar jij moet verkondigen wat overeenkomt met de heilzame leer.2Oudere mannen moeten sober, waardig en bezonnen zijn, en gezond in het geloof, de liefde en de volharding.3Ook oudere vrouwen moeten zich ingetogen gedragen, ze mogen niet kwaadspreken of verslaafd zijn aan wijn. Ze moeten goede raad weten te geven,4en de jonge vrouwen voorhouden dat ze hun man en kinderen moeten liefhebben,5dat ze ingetogen, kuis, zorgzaam in het huishouden en vriendelijk moeten zijn, en dat ze het gezag van hun man moeten erkennen. Dan wordt het woord van God in ere gehouden.

6Roep ook jonge mannen op in alles ingetogen te zijn.72:7-8 1 Tim. 4:12Geef zelf met goede daden het voorbeeld, laat je leer zuiver en waardig zijn,8en verkondig de heilzame, onbetwistbare boodschap, zodat onze tegenstanders beschaamd staan en niets kwaads over ons kunnen zeggen.

92:9-10 Ef. 6:5-8Kol. 3:22-241 Tim. 6:1Slaven moeten in alles het gezag van hun meester erkennen en het hem naar de zin maken. Ze mogen hem niet tegenspreken10of van hem stelen, maar moeten laten zien dat ze volkomen betrouwbaar zijn. Dan verhogen ze in alles wat ze doen het aanzien van de leer van God, onze redder.

112:11 2 Tim. 1:10Tit. 3:4Gods genade is openbaar geworden tot redding van alle mensen.12Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven,13in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus. (2:13) van de grote God en van onze redder Jezus Christus – Ook mogelijk is de vertaling: ‘van onze grote God en redder Jezus Christus’.142:14 Deut. 4:207:6Ps. 130:8Ezech. 37:231 Tim. 2:61 Petr. 2:9Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen.152:15 1 Tim. 4:12Gebruik je gezag om dit te verkondigen, moedig aan en wijs terecht. Laat niemand op je neerkijken.