sluiten

delen op

De tweede brief aan Timoteüs

Inhoud

De eerste en tweede brief aan Timoteüs en de brief aan Titus horen een beetje bij elkaar. In alledrie de brieven hoor je hoe christenen binnen de gemeente met elkaar om moeten gaan. In de bijbel wordt die zorg voor elkaar vaak beschreven met het beeld van een herder die voor zijn schapen zorgt. Het Latijnse woord voor 'herder' is pastor. Daarom heten deze drie brieven ook wel de 'pastorale brieven'. In de brieven wordt uitgelegd dat leven met God betekent dat je moet proberen jezelf te beheersen. De personen Timoteüs en Titus zijn bekend uit andere brieven in het Nieuwe Testament. In bijvoorbeeld 1 Tess. 1:1 en Gal. 2:1 worden ze genoemd als medewerkers van Paulus. 2 Timoteüs is een soort testament. Paulus zit gevangen in Rome (zie 1:8-17) en verwacht dat hij ter dood gebracht zal worden (zie bijvoorbeeld 4:6-8 en 4:18). Met deze brief wil hij voor zijn dood nog één keer een paar dingen uitleggen.In de brief wordt Timoteüs persoonlijk aangesproken: hij moet trouw blijven aan wat hem door Paulus is geleerd. Hij moet zich niet laten verleiden mee te gaan met een andere, verkeerde leer. Net als bij 1 Timoteüs kun je ervan uitgaan dat de brief niet alleen voor Timoteüs bedoeld is, maar ook voor andere lezers. In de hoofdstukken 2 en 3 gaat het over mensen die Timoteüs weg willen halen bij de waarheid. Het gaat daarbij over de 'laatste dagen', de tijd vlak voor de komst van het koninkrijk van God. Dat zal een moeilijke tijd worden, mensen zullen hun best moeten doen om het geloof vast te houden. Vanaf 3:10 wordt Timoteüs nogmaals opgeroepen om vast te houden aan wat hem is geleerd. Anders dan andere medewerkers van Paulus (zie 4:9-18) is Timoteüs hem, ondanks alle moeilijkheden, trouw gebleven. De brief eindigt met de vraag of Timoteüs snel naar Paulus toe kan komen.

Ontstaan

Volgens sommigen zijn 1 en 2 Timoteüs en Titus door de apostel Paulus zelf geschreven aan het einde van zijn leven. Dat zou dan zo rond het jaar 60 zijn. Anderen zeggen dat de manier van schrijven en de inhoud zo afwijken van andere Paulusbrieven dat ze niet van Paulus zelf kunnen zijn. Zij gaan ervan uit dat de brieven later geschreven zijn, aan het eind van de eerste of het begin van de tweede eeuw.

Schrijver

Schrijver van deze brief is de apostel Paulus, of iemand die de brief op naam van Paulus heeft gezet (bijvoorbeeld een leerling van Paulus). Dit gebeurde in die tijd wel vaker en was niet bedoeld als bedrog, maar als aanmoediging voor de lezers om de brief serieus te nemen.
Icon--close Icon--search Icon--sort-alpha-asc Icon--book Icon--bullseye Icon--info Icon--eye Icon--filter Icon--bars Icon--caret-down Icon--caret-up Icon--comments Icon--arrow-left Icon--arrow-right Icon--arrow-up Icon--arrow-down Icon--arrow-right-circle Icon--share Icon--stack Icon--link Icon--rainbow Icon--angel eo