De brief aan de Efeziërs

Inhoud van de brief aan de Efeziërs 

Efeze was de hoofdstad van de Romeinse provincie Asia, in het westen van Turkije. Tegenwoordig is de stad van toen nog maar een klein dorpje, maar je kunt de ruïnes van de prachtige gebouwen van het oude Efeze nog steeds bezoeken. Of de brief alleen voor de christenen in Efeze bedoeld was, is nog maar de vraag. In een aantal Griekse handschriften van de brief staat in vers 1 geen 'in Efeze'. Dat is bijvoorbeeld in het alleroudste handschrift van de brief het geval. Daarom denken veel bijbelwetenschappers dat de brief oorspronkelijk geschreven is voor een groep gemeenten.

Hoofdthema: Scheuring en verdeeldheid moeten voorkomen worden

Het is best een moeilijke brief om te lezen. Wanneer je je voorstelt dat er rond de Middellandse Zee al flink wat verschillende kerken ontstaan waren toen deze brief geschreven werd, is de tekst misschien makkelijker te begrijpen. Al die kerken hadden hun eigen manier om het geloof vorm te geven. Maar toch was er ook een belangrijke overeenkomst: Jezus Christus is het middelpunt. Voor de gelovigen was het allerbelangrijkst dat ze allemaal een band hadden met Jezus Christus. De schrijver van Efeziërs zegt het zo: alle kerken samen vormen het lichaam van Christus. Daarom is het van belang om samen één te blijven. Scheuring en verdeeldheid moeten voorkomen worden. Dat is het hoofdthema van deze brief.

Indeling van Efeziërs

  • De brief begint met een lofprijzing (hoofdstuk 1:3-14) en een gebed (hoofdstuk 1:15-23).
  • Vanaf hoofdstuk 2 legt de schrijver uit dat hij de kerk ziet als het lichaam van Christus. De christenen die niet van Joodse afkomst zijn, worden eraan herinnerd dat zij nu, samen met de Joden, Gods volk zijn. Daar moeten ze dan ook naar leven.
  • Hoofdstuk 4 roept op tot het bewaren van de eenheid in de kerk. Verderop in het hoofdstuk volgen allerlei praktische tips die te maken hebben met 'het nieuwe leven' van de gemeenteleden, het leven met Christus. De tips lopen uit in een mooie beeldspraak: een beschrijving van de geestelijke wapenrusting van de christen.
  • Een echt briefslot heeft Efeziërs niet: na een korte mededeling over Tychikus eindigt de brief met een algemene vredesgroet.

Ontstaan

Bij het bespreken van het ontstaan van de brief aan de Efeziërs is het belangrijk om te letten op de overeenkomsten en de verschillen met die aan de Kolossenzen. Over het verband tussen de brieven bestaan twee theorieën. De eerste is dat Paulus ze allebei zelf geschreven heeft, toen hij gevangen zat. Hij zou dan van één inhoud twee verschillende brieven gemaakt hebben. Sommigen denken daarbij aan zijn tijd in de gevangenis in Efeze, rond het jaar 53 of 54. Anderen aan zijn gevangenschap in Rome, enkele jaren later. De tweede theorie is dat de brieven niet door Paulus zelf geschreven zijn. In deze veronderstelling is de Efeziërsbrief een bewerking van de brief aan de Kolossenzen, die geschreven is aan het eind van de eerste eeuw.

Schrijver

De schrijver van deze brief is de apostel Paulus, of iemand die de brief op Paulus' naam heeft gezet (bijvoorbeeld een van zijn leerlingen).