De brief aan de Galaten

Inhoud van de eerste brief aan de Galaten

Galaten is een van Paulus' felste brieven. Het begint al direct. Normaal opent hij zijn brieven met een dankwoord. Kijk maar eens in Filemon 1:3-11 of Romeinen 1:8-15. Maar in deze brief is geen dankwoord te vinden. Daardoor valt meteen op dat Paulus niet erg blij is met de gebeurtenissen in Galatië. Wat was het probleem?

Mijn evangelie is betrouwbaar!

De gemeenten in Galatië bestonden voornamelijk uit christenen die niet van Joodse afkomst waren. Toen Paulus er het evangelie verkondigde, had hij benadrukt dat het ging om het geloof en het vertrouwen in Christus. Hij had de nieuwe christenen niet verplicht om zich aan de Joodse wet te gaan houden. Maar toen Paulus eenmaal weg was, kwamen er andere christelijke verkondigers, die de Galatische gemeenten wel de wet van Mozes wilden opleggen. Volgens hen was dat nodig om het heil te bereiken. Uit de Galatenbrief blijkt dat ze succes hadden. Misschien vonden de Galaten de nieuwe leer met de strenge regels wel serieuzer dan Paulus boodschap. Misschien dachten ze dat Paulus een onbetrouwbare apostel was. Dit alles wil Paulus bestrijden in deze brief. In hoofdstuk 1 en 2 zie je hoe Paulus zichzelf verdedigt. Hij legt uit dat hij wel een betrouwbare apostel is. Het evangelie dat hij gebracht heeft, is echt afkomstig van God. Bovendien heeft hij ook nog eens de goedkeuring gekregen van belangrijke leiders van de kerk in Jeruzalem. Vanaf hoofdstuk 3 haalt Paulus fel uit naar degenen die zich hebben laten meeslepen door de andere verkondigers. Hij benadrukt nog eens dat de Joodse wet uiteindelijk voor christenen geen weg tot redding is. Het geloof is hen gegeven buiten de wet om, in vrijheid. De Galaten zouden deze vrijheid moeten vasthouden en zich niet moeten laten vastbinden door wetten. Vanaf hoofdstuk 5:13 geeft Paulus nog een aantal praktische wenken over het leven in de christelijke gemeente.

Ontstaan

De brief is waarschijnlijk ergens in de jaren 53-55 geschreven.

Schrijver

Schrijver van de Galatenbrief is de apostel Paulus.