Bijbelteksten bij geboorte

Als er een kindje wordt geboren, is het mooi om een bijbelvers te gebruiken om de ouders te feliciteren of om de baby iets mee te geven.
Hieronder vind je een aantal bijbelteksten die passend kunnen zijn bij de geboorte van een baby.

 

Uit de Psalmen

U bent groot, U doet wonderen,
U alleen bent God.
Psalm 86:10

 

Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding,
knielen voor de HEER, onze maker.
Psalm 95:6

 

Erken het: de HEER is God,
Hij heeft ons gemaakt,
Hem behoren wij toe,
zijn volk zijn wij,
de kudde die Hij weidt.
Psalm 100:3

 

Hoe groot zijn Uw werken, o Heer!
U hebt ze alle met wijsheid gemaakt.
Psalm 104:24a 

 

De Heer is je wachter, de Heer is de schaduw aan je rechterhand. 
De Heer behoedt je voor alle kwaad, Hij waakt over jouw leven. 
De Heer houdt de wacht over je gaan en je komen van nu tot in eeuwigheid. 
Psalm 121:5,7

 

Kinderen zijn een geschenk van de Heer,
de vrucht van de schoot is een beloning van God.
Psalm 127:3 

 

U weefde mij in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.  
Psalm 139:13-14

 

Uit de profeten

Heer, U bent mijn God. Ik zal U hulde bewijzen, Uw naam loven. 
Want wonderbaarlijk zijn uw daden. 
Jesaja 25:1

 

Ik heb je bij je naam geroepen
Je bent van Mij
Jesaja 43:1

 

Ik heb je in mijn handpalm gegrift.
Jesaja 49:16

 

Uit het Nieuwe Testament 

Een ieder die een kind ontvangt in Mijn Naam ontvangt Mij.
Matteüs 18:5

 

Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei:
‘Laat ze bij me komen,
houd ze niet tegen,
want het koninkrijk van God behoort toe
aan wie is zoals zij.’
Lucas 18:16 

 

‘Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen,
alles heeft in hem zijn doel.
Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid.’
Romeinen 11:13 

 

‘Elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader.’
Jakobus 1:17 

 

U komt alle lof, eer en macht toe,
Heer, onze God, want u hebt alles gemaakt:
uw wil is de oorsprong van alles wat er is.
Openbaring 4:11

 

Meer teksten? 

Op de website van Dagelijkse Broodkruimels staan mooi vormgegeven teksten die passend zijn bij de geboorte van een kindje
Of kijk bijvoorbeeld hier voor meer geboorteteksten.