Bestaan engelen?

Engelen bestaan echt. Ze komen vaak voor in de Bijbel. Maar vergeet de lieve en mollige engeltjes met hun pijl en boog. Engelen zijn volwassen wezens, groot, sterk en machtig. Deze hemelse helden boezemen zoveel ontzag in, dat er meestal eerst ‘Vreest niet’ gezegd moet worden tegen de mensen die ze ontmoeten. Engelen werken trouwens vaak onzichtbaar, maar sommige mensen hebben oog in oog gestaan met een engel. Denk aan Zacharias en Maria die de engel Gabriël zien en bang werden (Lucas 1:12Lucas 1:30).

Hoe zien engelen eruit?

We weten niet precies hoe engelen eruitzien. De bijbel spreekt wel over verschillende soorten engelen zoals 'aartsengelen', cherubs en serafs. Engelen vertonen zich meestal als gewone mensen, bijvoorbeeld een in het wit geklede jongeman. Cherubs zijn engelenfiguren met twee vleugels, maar soms met zes. Ze bevinden zich vaak in de buurt van Gods troon, zeg maar als een soort lijfwachten. Cherubs lijken soms wel op dieren, maar niet altijd. De cherubs lijken ook wel op de serafs (Jesaja 6:2-3). Maar deze schijnen toch ook weer van cherubs te verschillen.  

Welke taken hebben engelen allemaal?

Engelen hebben veel verschillende taken, maar de volgende werkzaamheden zijn veel voorkomend:

Lofprijzing en aanbidding

Engelen eren God door voor hem te zingen. Er bestaan heuse hemelkoren. We lezen in de Bijbel bijvoorbeeld over engelen (morgensterren) die zingen bij het ontstaan van de wereld (Job 38:7) en bij de geboorte van Jezus (Lucas 2:13-14).

Het overbrengen van berichten

Het woord ‘engel’ komt van het Griekse ‘angelos’, dit betekent boodschapper. De meest bekende engel die berichten namens God doorgeeft is Gabriel (Lucas 1:26Daniel 8:16).

Strijden

Het leger van God bestaat uit tienduizenden engelen. Ze strijden voor God, ze verslaan bijvoorbeeld een leger van 185.000 soldaten (2 Koningen 19:35) en vechten tegen de ongehoorzame engelen die in opstand zijn gekomen tegen God (Openbaring 12).

Beschermen

Engelen zijn eigenlijk dienaren van God die eropuit worden gestuurd om de gelovige mensen te helpen (Hebreeën 1:14). Ze beschermen mensen, denk maar aan de bevrijding van Lot uit Sodom (Genesis 19) of de bevrijding van Petrus uit de gevangenis (Handelingen 12:7).

Heeft iedereen een beschermengel?

Er zijn veel gelovigen die op basis van Matteüs 18:10 ervan overtuigd zijn dat ieder mens een eigen beschermengel heeft.

Hoeveel engelen zijn er precies? 

Er bestaan heel veel engelen, hoeveel precies dat weten we niet. Jezus zelf zegt dat hij per direct een leger van 72.000 engelen kan oproepen (Matteüs 26:53). Als je de getallen uit Openbaring 5:11 als een rekensom benaderd, dan moeten er zelfs miljarden engelen zijn.   

Ongehoorzame engelen?   

De duivel was eens ook een engel, maar een ongehoorzame engel. Hij kwam in opstand tegen God en wist maar liefst een derde van de engelen achter zich te krijgen (Openbaring 12). Petrus noemt deze groep ongehoorzame engelen ‘de gevallen engelen’ (2 Petrus 2:4).