Cherubs | Wat is een cherub en wat zegt de Bijbel erover?

Een cherub is een gevleugeld wezen dat God dient. Een cherub woont volgens de Bijbel bij de troon van God. Wat vertelt de Bijbel ons nog meer over dit wezen?  

Hoe ziet een cherub eruit? 

Een cherub is een soort engel, maar ziet er volgens de Bijbel anders uit dan andere engelen. Engelen worden vaak beschreven als wezens zonder vleugels (alleen in Openbaring 14:6 worden engelen beschreven met vleugels) en zij zien eruit als een mens. Cherubs hebben altijd vleugels en zien er ook vaak uit als dieren. In het visioen van Ezechiël (Ezechiël 1) hebben cherubs bijvoorbeeld vleugels, een menselijke gedaante en vier gezichten: dat van een mens, leeuw, stier, en een adelaar. Deze vier worden later de symbolen van de vier evangelisten: Marcus, Matteüs, Lucas en Johannes.

Waar bevinden cherubs zich? 

Volgens de Bijbel bevinden cherubs zich:

Afbeeldingen van cherubs

Omdat cherubs dus altijd in de nabijheid van God zijn, nemen mensen aan dat God ook aanwezig is waar cherubs verschijnen. Daarom kwamen afbeeldingen en beelden van cherubs veel voor, zoals:

  • in het kleed dat de tabernakel bedekte (de tent waar God woonde op aarde voordat de tempel werd gebouwd), zie Exodus 26:1.
  • afgebeeld in de tempel, zoals op het voorhangsel van het heilige der heiligen (Exodus 26:31).
  • in de tempel stonden twee grote beelden van cherubs in het heilige der heilige van 4,5 meter hoog en met een even grote vleugellengte over de ark heen (1 Koningen 6:27).
  • afgebeeld in het houtwerk in de tempel, zie 1 Koningen 6:29-35.

De afbeeldingen en beelden van cherubs moeten heel indrukwekkend zijn geweest! Het liet zien hoe groot, heilig en heerlijk God is. Ook in andere oude kunst uit het Midden-Oosten werd een cherub afgebeeld als een leeuw of stier met vleugels en een menselijk gezicht.