Beeld van Christus
Beeld van Christus

Beelden van God

Wie is God? Op deze vraag proberen mensen van alle tijden antwoord te geven. Er bestaan daarom talloze pogingen van mensen om God te ‘vangen’ in een woord of een beeld. Mensen beschrijven God in de Bijbel bijvoorbeeld als een krijger, een berin, een windvlaag, een moeder of zelfs een verterend vuur.

Filmmakers staan telkens voor een grote uitdaging als ze God in beeld moeten brengen in hun film. Het levert onder gelovige mensen vaak ook flink wat discussie op. De meesten van ons zullen de beelden wel kennen uit Bruce Almighty waarin de acteur Morgan Freeman de rol van God speelt, of denk aan de film The Shack waarin de Drie-eenheid in beeld wordt gebracht door twee vrouwen en een man.

Verschillende beelden van God
De Bijbel geeft ons heel veel verschillende beelden van God. Je zou deze beelden kunnen zien als de verschillende facetten van een diamant. De schrijvers van de Bijbel zien telkens andere kanten van God. God lijkt volgens Mozes op een krijger in een tijd van oorlog (Exodus 15:3). Ja dat klopt, zegt de profeet, maar God is ook als een moederberin die heel boos wordt als je haar jonkies iets aandoet (Hosea 13:8). Mee eens stelt de evangelist Lukas, maar God is ook als een vader die de verte in tuurt om te kijken of zijn zoon alweer naar huis komt (Lukas 15).  

En de lijst is nog veel langer te maken, mensen in de bijbel stellen bijvoorbeeld: 
    
God is als een boer               (Jesaja 28:23-29)
God is als een adelaar          (Deuteronomium 32:11)
God is als een rots                (Psalm 71:3)
God is als een pottenbakker (Jeremia 18:6)
God is als een moeder          (Jesaja 49:15)
God is als een leeuwin          (Hosea 13:8)
God is als een herder            (Psalm 23:1)
God is als een genezer         (Exodus 15:26)
God is als een koning           (Psalm 97:1)

God is… God
Met elk gekozen beeld proberen mensen iets over God te vertellen, maar het schiet tegelijk ook weer tekort. God is namelijk… God. De reden dat God met van alles wordt vergeleken, is dus omdat hij zo anders dan wat dan ook is. Maar als je íets over hem (of zij of het) wilt zeggen, moet je het doen met wat je wél kent. En dat hebben de bijbelschrijvers enthousiast gedaan. Ze keken om zich heen en herkenden iets van Gods persoon, handelen of eigenschappen in de wereld om hen heen. 

Nieuwe godsbeelden?
Mensen ontwikkelen trouwens nog steeds nieuwe beelden van God. Sommige popartiesten hebben God bijvoorbeeld in de afgelopen jaren vergeleken met een danser en een dj. Hij is volgens hen dus ook een kunstenaar, maar wel net wat anders dan de pottenbakker uit Jeremia. 

Welk (nieuw) beeld zou jij kiezen om iets over God te vertellen?