Verdriet en pijn

Als iemand sterft die je goed kent of van wie je houdt, is dat een groot verlies. Je bent erg verdrietig en alles voelt zwaar. Vaak zijn er geen woorden voor om dit uit te drukken. Je kunt ook verdriet hebben om ziekte, bij jezelf of een ander. Of omdat je geweld hebt meegemaakt. Er zijn zoveel soorten van pijn en verdriet.

Verdriet uiten bij God

In de Bijbel kun je lezen van mensen die ook door diepe dalen gingen na verdrietige gebeurtenissen. Zoals in het bijbelboek Job of in de Psalmen(bijvoorbeeld psalm 22 of psalm 74). Het gevoel van verdriet en eenzaamheid is iets van alle tijden. Er is zelfs een bijbelboek dat helemaal in het teken staat van verdriet: Klaagliederen

Klagen en schreeuwen

De dichter van Klaagliederen heeft het zwaar. Hij heeft moeten aanzien hoe zijn stad en zijn tempel - de allerheiligste plaats - zijn verwoest. Hoe mannen, vrouwen en kinderen zijn vermoord. Hij voelt zich in de steek gelaten. Hij spreekt zijn verdriet uit over alles wat hij heeft meegemaakt en vraagt zich af of het nog goed kan komen. Hij uit zijn emoties bij God, omdat er niemand anders is. Niet om te vragen of God hem even wil troosten. Nee, hij schreeuwt het uit! 

Je ziet hier en op andere plekken in de Bijbel dat mensen soms zelfs God aanklagen vanuit hun verdriet. Ook Jezus zelf schreeuwde in zijn doodsstrijd de woorden uit psalm 22 uit: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?' (Matteus  27:46Marcus 15:34). 

Verdriet en nieuwe hoop

De Bijbel is een boek waarin ons hele leven een plek krijgt. Ook de moeilijke kanten van het leven komen er in voor. Weet dat je er niet alleen voor staat. Misschien lees je in de Bijbel woorden die je zelf nog niet aan je verdriet wist te geven. 

De bijbelse verhalen laten ook altijd een andere kant zien: dat het verdriet dat je beleeft niet het einde is. Soms kun je, bijna tegen beter weten in, hopen op een andere toekomst. Een wereld zonder pijn en verdriet. Een leven zonder angst en dood. De dichter van Klaagliederen put uiteindelijk hoop uit de ervaring dat God hem niet in de steek laat. Lees eens Klaagliederen 3:55-59. Herken je hier iets in? 

Licht in het donker

Het kost tijd om verdriet een plaats te geven, dat gaat niet zomaar. Neem die tijd. En als je er aan toe bent, probeer dan je pijn met iemand te delen. Dat kan in een gebed met God, maar ook met iemand in je omgeving. Als er iemand is die jouw verdriet deelt, kan je dat ervaren als als een spoortje van licht in het donker. Het kan je de hoop geven dat het eens anders zal worden. Dat de zon weer zal opgaan, ook voor jou. 

'Uit de diepte van de put roep ik uw naam, HEER. U hoort mijn stem. Sluit uw oor niet voor mijn zuchten en mijn hulpgeroep. Altijd als ik roep, bent u nabij; u zegt mij: "Wees niet bang."' (Klaagliederen 3:55-57)