sluiten

delen op

Genesis 5 ©

Van Adam tot Noach

515:1-32 1 Kron. 1:1-4Dit is de lijst van Adams nakomelingen.

Toen God Adam schiep, de mens, maakte hij hem zo dat hij leek op God.25:2 Gen. 1:27-28Mat. 19:4Marc. 10:6Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en noemde hen mens toen zij werden geschapen.

3Toen Adam 130 jaar was, verwekte hij een zoon die op hem leek, die zijn evenbeeld was. Hij noemde hem Set.4Na de geboorte van Set duurde Adams leven nog 800 jaar. Hij verwekte zonen en dochters.5In totaal leefde hij 930 jaar. Daarna stierf hij.

6Toen Set 105 jaar was, verwekte hij Enos.7Na de geboorte van Enos leefde Set nog 807 jaar. Hij verwekte zonen en dochters.8In totaal leefde hij 912 jaar. Daarna stierf hij.

9Toen Enos 90 jaar was, verwekte hij Kenan.10Na de geboorte van Kenan leefde Enos nog 815 jaar. Hij verwekte zonen en dochters.11In totaal leefde hij 905 jaar. Daarna stierf hij.

12Toen Kenan 70 jaar was, verwekte hij Mahalalel.13Na de geboorte van Mahalalel leefde Kenan nog 840 jaar. Hij verwekte zonen en dochters.14In totaal leefde hij 910 jaar. Daarna stierf hij.

15Toen Mahalalel 65 jaar was, verwekte hij Jered.16Na de geboorte van Jered leefde Mahalalel nog 830 jaar. Hij verwekte zonen en dochters.17In totaal leefde hij 895 jaar. Daarna stierf hij.

18Toen Jered 162 jaar was, verwekte hij Henoch.19Na de geboorte van Henoch leefde Jered nog 800 jaar. Hij verwekte zonen en dochters.20In totaal leefde hij 962 jaar. Daarna stierf hij.

21Toen Henoch 65 jaar was, verwekte hij Metuselach.22Na de geboorte van Metuselach leefde Henoch nog 300 jaar, in nauwe verbondenheid met God. Hij verwekte zonen en dochters.23In totaal leefde hij 365 jaar.245:24 Hebr. 11:5Judas 14Henoch leefde in nauwe verbondenheid met God; aan zijn leven kwam een einde doordat God hem wegnam.

25Toen Metuselach 187 jaar was, verwekte hij Lamech.26Na de geboorte van Lamech leefde Metuselach nog 782 jaar. Hij verwekte zonen en dochters.27In totaal leefde hij 969 jaar. Daarna stierf hij.

28Toen Lamech 182 jaar was, verwekte hij een zoon29die hij Noach noemde. ‘Deze zoon,’ zei hij, ‘zal ons troost geven (5:29) Noach [...] troost geven – In het Hebreeuws is er een woordspel tussen de naam Noach en het werkwoord nicham, ‘troost geven’. voor het werken en zwoegen dat ons deel is omdat de HEER het akkerland heeft vervloekt.’30Na de geboorte van Noach leefde Lamech nog 595 jaar. Hij verwekte zonen en dochters.31In totaal leefde hij 777 jaar. Daarna stierf hij.

32Toen Noach 500 jaar oud was, verwekte hij Sem, Cham en Jafet.