Het graf van Jezus | Wat de Bijbel erover zegt

In de Bijbel staat dat Jezus werd gedood doordat hij aan een kruis werd gehangen. Alle vier de evangeliën beschrijven dit. Na zijn dood werd hij in een graf gelegd. Wat kunnen we uit de Bijbel allemaal leren over dit graf van Jezus?

De plek van het graf 

Het graf van Jezus was een nieuw graf, er was nog nooit iemand in begraven. Het graf was uit de rotsen gehakt en lag in een tuin, vlakbij de plek waar Jezus was gestorven aan het kruis (Johannes 19). Deze plek lag destijds vlak buiten de stad Jeruzalem, net buiten de stadpoorten. 

Haastige begrafenis

Het lichaam van Jezus werd in het graf gelegd door twee leerlingen van Jezus: Josef uit Arimatea en Nikodemus. (Interessant feitje: deze leerlingen waren in het geheim volgelingen van Jezus, zij waren bang voor de Joodse leiders.) Josef was een rijke man, hij had het graf voor hemzelf laten uithakken. Hij gaf het graf dus aan Jezus.

De begrafenis moest haastig, omdat joden niet op de sabbat mochten werken. Jezus stierf op de vrijdagmiddag, de sabbat ging in wanneer het donker werd. Dus de leerlingen hadden maar weinig tijd om het lichaam te verzorgen. Zij wikkelden het lichaam met 30 kilo geurige zalf in doeken en zouden na de sabbat terug keren om het lichaam verder te verzorgen.

Het graf werd afgedekt en verzegeld met een grote zware steen voor de ingang.

Het graf is leeg

Na de sabbat gingen twee vrouwen naar het graf. Daar zagen ze dat de steen was weggehaald. Het graf was leeg. Ook andere leerlingen gingen naar het graf en zagen dat Jezus’ lichaam er niet meer lag. De vrouwen kregen van een engel te horen dat Jezus was opgestaan uit de dood. Eén van de leerlingen van Jezus, Petrus, ging het graf binnen. Dit was geheel tegen de regels, om een graf binnen te gaan zou je zelf onrein worden. Petrus zag de doeken liggen waarin Jezus’ lichaam was gewikkeld, en hij geloofde toen direct dat Jezus was opgestaan uit de dood.

De verhalen over het graf van Jezus staan in Matteüs 27Marcus 16Lucas 23 en Johannes 20.

Plekken in Jeruzalem om te bezoeken

In het huidige Jeruzalem in Israël zijn twee plekken die je kunt bezoeken, waar verteld wordt dat daar het graf van Jezus is: de graftuin en de heilige Grafkerk.
Als je meer wilt weten over archeologisch onderzoek, lees dan eens deze blog: Waarom Jezus' graf niet is ontdekt.