Gods liefde en zijn woede

In het Oude Testament gaat het vaak over oorlogen en Gods woede. In het Nieuwe Testament gaat het juist vaak over Gods liefde. Is God veranderd? 

Liefde en woede

God is liefde, schrijft Johannes in het Nieuwe Testament (1 Johannes 4:8). En Jezus zegt dat je zelfs je vijanden lief moet hebben (Matteüs 5:43). In sommige boeken uit het Oude Testament lijkt het bijna over een andere God te gaan. Een God die een woedende wreker is en zich wreekt op zijn vijanden (Nahum1:2), die zo boos kan zijn dat rotsen uit elkaar spatten (Nahum 1:6). Is dat dezelfde God als God bij wie je kunt schuilen in tijden van nood, de God die goed is (Nahum 1:7)? Waarom is God woedend en liefdevol tegelijk? 

Wraak

Wreken, wraak of vergelding betekent dat iemand een passende straf krijgt voor wat hij verkeerd heeft gedaan. God wreekt zich omdat het kwaad en het onrecht te groot is. Daar is een passende straf voor nodig. In zijn liefde kan God niet anders dan rechtvaardig zijn: iemand die een ander pijn doet, mag dat niet ongestraft doen. Je kan niet ongestraft van anderen stelen of hen pijn doen. Stel je eens voor hoe de wereld eruit zou zien zonder rechtspraak!  

Daarom gaf God de mens leefregels, zodat wij goed met God, elkaar en de wereld omgaan. God is zo heilig dat hij geen zonde kan verdragen. Als mensen zijn liefde niet beantwoorden en zijn geboden overtreden, moet hij wel straffen. Hij is de enige die in staat is om dat eerlijk te doen. Hij is de schepper van hemel en aarde. Daarom en omdat hij heilig - dus zonder zonde - is, kan hij ons ook zijn (liefde-)geboden geven. 

Oordeel en straf

Hij is ook de enige die er recht op heeft rechter te zijn over alle mensen en volken. Hij zal de wereld oordelen, om alles wat er fout gaat en is gegaan. Maar al vanaf het begin van de Bijbel blijkt steeds weer hoe groot Gods liefde is. Want hoeveel Israël en andere volken ook fout doen, steeds weer stuurt God zijn profeten om te waarschuwen. Gods liefde wordt volledig zichtbaar, als Jezus de straf voor de fouten op zich neemt. Daardoor wordt de relatie tussen God en mens goed gemaakt. Door Jezus’ offer, worden wij heilig en kunnen we met God spreken. 

God wil dus juist dat mensen spijt hebben en vergeving vragen. Dan hoeft hij de aangekondigde straf niet uit te voeren. Hij wil liefhebben, vergeven, een relatie aangaan met ons. 'De dood van een slecht mens geeft me geen vreugde, Ik wil dat hij een andere weg inslaat en in leven blijft,' zegt God in Ezechiël 33:11. Gods woede om onrecht, kwaad, pijn en lijden komt dus juist voort uit de liefde.