Bijbelse namen | Betekenis en vindplaats

Daan, Noah, Lucas, Sem, Anna, Emma… Dit zijn al jaren de populairste kindernamen in Nederland. Grappig, als je bedenkt dat al deze namen uit de Bijbel komen. Welke namen kan je nog meer vinden in de Bijbel?

Thomas, Maria (of: Maartje, Marije, Marieke enzovoorts), Nathan, Esther en zo zouden we nog wel even een tijdje door kunnen gaan. Veel van de populairste Nederlandse namen staan in de Bijbel of kunnen tot bijbelse namen worden herleid.

Nu staan er natuurlijk ook wel heel veel namen in de Bijbel…. Op de website van het Nederlands Bijbelgenootschap kun je een lijst vinden van alle namen die in de Bijbel voorkomen.
Op de website Vernoeming kun je de betekenis vinden van bijna alle namen.

 

De bekendste Bijbelse namen

 

Mariam (Maria)
Van deze naam, die ‘bitterheid’ betekent, zijn veel namen afgeleid, zoals Mirjam, Marije, Maartje, Marijn, Maarten. Maria was de moeder van Jezus en neemt een belangrijke rol in, met name in het Rooms-Katholieke geloof.

 

Lucas
Van deze naam, die ‘licht’ betekent, zijn bijvoorbeeld de namen Luuk, Lucas, Luka, Lucy afgeleid. Lucas was een van Jezus’ leerlingen. Hij was een arts, en de schrijver van het evangelie Lucas en het boek Handelingen.

 

Thomas
Tom, Thom, Tomas: deze namen komen van Thomas, wat ‘tweeling’ betekent. Thomas was ook een leerling van Jezus. Hij kon pas geloven dat Jezus uit de dood was opgestaan toen hij Jezus zelf had gezien en aangeraakt (Johannes 20:24-29).

 

Anna
Ook de naam Anna komt uit de Bijbel. Namen als Johanna, Hanna, Anne en An komen van deze naam, die ‘lieflijk, begenadigd’ betekent. Anna is in de Bijbel een oude profetes en altijd in de tempel aan het bidden (Lucas 2:36-38). Als zij Jezus ziet, prijst zij God om Hem. En Hanna is de moeder van de profeet Samuel (Lees het verhaal hier: 1 Samuel 1).

 

Daan
De naam Daan is al jaren onverminderd populair. De naam komt van Daniël: ‘mijn rechter is God’. Daniëlle en Daniël zijn ook nu nog veel voorkomende namen. Daniël in de Bijbel is een wijze man en profeet, die God trouw blijft, ook als dat hem zijn leven kan kosten (zie het bijbelboek Daniël).

 

Noah
Noah of Noa komt van Noach ('rust, troost'). Noach in de Bijbel is een goede man, die God diende. Als God een einde wil maken aan de wereld, vraagt God hem een ark, een boot te bouwen om zijn familie en de dieren te redden (Genesis 6). Lees hier meer over het verhaal van Noach. 

 

Emma
De veelvoorkomende naam Emma komt van de bijbelse naam Immanuël. Emma en Manuël, Immanuël, betekent samen: God met ons. Jezus werd zo genoemd, omdat Hij op aarde kwam wonen, onder de mensen. God laat zo zien dat Hij met de mensen is.

 

Sem
Sem ('goede naam, aanzien') is in de Bijbel een van de zonen van Noach. Het kan ook verwijzen naar Samuel ('de naam is God'). Samuel is een bijbelse wijze profeet, zie de boeken 1 en 2 Samuel.