De ark van Noach

Noach is moedig en geduldig

In het eerste bijbelboek Genesis (hoofdstuk 6-9) staat het verhaal over Noach en de ark. De mensen doen zoveel slechte dingen, dat God er spijt van krijgt dat hij hen ooit heeft gemaakt. Alleen de man Noach is goed, en daarom wil God Noach, zijn familie en ook alle diersoorten redden. Hij vraagt Noach om een boot te bouwen, dit zijn wij de 'ark van Noach' gaan noemen. 

Het is interessant dat God, de schepper van de wereld, de goede dingen wil redden uit een slechte wereld. De mooie dieren die hij maakte, de goede mensen - dankzij Gods opdracht aan Noach worden zij gered. Noach trek zich niets aan van de mensen die hem uitlachen, en hij blijft geduldig aan de ark bouwen. Hij blijft op God vertrouwen, ook als het in de ark lang duurt voordat ze weer aan land kunnen. 

Een enorm schip!

Wat feitjes over de grootte van het schip: de ark van Noach was een drijvende woonboot met drie verdiepingen. De boot was 300 el lang, 50 el breed en 30 el hoog. Zeker voor die tijd was het een enorm gevaarte! In de ark was plaats voor acht mensen (Noach, zijn vrouw en hun drie zonen met hun vrouwen) en voorraad van alles wat eetbaar is. Daarnaast kwamen van alle reine dieren 7 paartjes en van alle onreine dieren 1 paartje in de boot plaatsnemen. 

Symbolen: de vredesduif en de regenboog

De hele aarde wordt overstroomd door een enorme watervloed. Maar na bijna een jaar zakt het water en stuurt Noach een vogel uit. De tweede keer komt de vogel terug met een takje. Dit beeld, een duif met een takje, is symbool geworden voor verzoening en vrede. Als de duif weer wordt uitgestuurd en niet meer terug komt, kunnen alle arkbewoners weer aan land. Het eerste wat Noach vervolgens doet, is een dankoffer maken voor God. Hij dankt God voor zijn trouw. Dan laat God de regenboog aan de hemel verschijnen, met de belofte dat de aarde nooit meer op deze manier vernietigd zal worden. De regenboog is daarom symbool geworden van hoop en Gods trouw.