Avontuurlijke woenstijnreis voor het hele gezin!

Eenmalige aanbieding!

De deelnemers

Heeft u het in Egypte wel gezien? Verlangt u ernaar om uit die vreselijke routine los te breken en onder de leiding van de allerbeste Gids een nieuw leven te beginnen? Dat kan! U wordt een avontuurlijke reis aangeboden die niet eenvoudig zal zijn maar die een ommekeer in uw leven zal betekenen. Om de reis goed te kunnen volbrengen moet u over de volgende kenmerken beschikken:

 • eerbied voor de Gids (Numeri 1:51);
 • eerbied voor de helpers van de Gids (16:28; 17:6-10);
 • u moet rein zijn (5:2-3);
 • u dient het volste vertrouwen te hebben in de Gids (11:1). Dit betreft de maaltijden onderweg (11:4-6; 20:4-5; 21:5) maar ook de uiteindelijke bestemming van de reis (14:3);
 • wantrouwen of verzet tegen de Gids is dodelijk (11; 14; 16; 21).

(alle bestemmingen onder voorbehoud):

 

 • dit gedeelte van de reis start in de Sinaiwoestijn (9:1);
 • Kibrot-Hattaäwa en Chaserot (11:35), vervolgens naar de woestijn van Paran (12:16);
 • Kades, in de woestijn van Sin (20:1);
 • de berg Hor, aan de grens met Edom (20:22-23);
 • via Obot naar Ijje-Haäbarim (21:10-11);
 • via de overkant van de Arnon naar Beër (21:16);
 • van Mattana naar Nachaliël, Bamot en Moab naar de berg de Pisga (21:19-20);
 • hierna verblijven we een tijdje in het gebied van de Amorieten (21:31);
 • via de vlakte van Moab naar Sittim (25:1)
 • eindbestemming: Kanaän (34:2)

Voor een meer gedetailleerde beschrijving van deze reis kunt u het overzicht raadplegen in Nm. 33.

Benodigdheden

U moet meenemen:

 • uw tent (2:2);
 • olijfolie, wijn, graan en dieren: voor uzelf en voor de offers (28 en 29);
 • uw vaandel en familieherkenningsteken (2:2);
 • 1365 sjekel tabernakelbelasting voor de hele groep (3:50);
 • zes wagens en twaalf ossen voor de hele groep (7:3);
 • zilveren en gouden schalen voor het heiligdom (7:84), en zoveel mogelijk sieraden (31:50);
 • uw wapens (21:1-3; 31:6-7).

Voor eten en drinken wordt gezorgd. Bevoorrading vindt elke ochtend plaats (Num. 11). Over het menu kan niet gecorrespondeerd worden. Het heiligdom en de daarbijbehorende voorwerpen worden verzorgd door de stam Levi (8:17-19).

Reisverzekering

U bent continu verzekerd van de aanwezigheid en bescherming van de Gids (9:16-17). Onder hem vallen de woestijndekking, de dekking tegen vijandelijke aanvallen, tegen hongersnoden, enzovoort. Zelfs uw tenten, dieren en sandalen zijn veilig bij hem. Annuleringsverzekering: annulering van deze reis is niet mogelijk (11:20).